За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Ивелина Димитрова

Ивелина Димитрова - психолог в Център за обществена подкрепа

Ивелина е завършила Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност училищна психология и учител по психология - бакалавърска степен. Ивелина е магистър по консултативна психология.

Работи в сферата на предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск от две години. Има практика в работата с деца със специални образователни потребности и деца с проблемно поведение, както и в предоставянето на психологическа подкрепа на семейства.

Работи като психолог в Център за обществена подкрепа към Фондация "Ръка за помощ" от лятото на 2014 година. Предоставя индивидуално психологическо консултиране, организира и води обучителни занимания с цел ранна превенция на риска, води и семейно консултиране. Участва в организиране на фамилни групови конференции за мобилизиране ресурса на семейството и близкото обкръжение, с цел преодоляване проблема на детето. Ивелина притежава отлични професионални качества и умения за работа в екип.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.