За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Калина Димитрова

Калина Димитрова - иректор и педагог в детска градина "Надежда"

Калина завършва Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност психология и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" със специалност детски учител.

Работи в сферата на предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск от 14 години. Преминала е обучения за оказване на психосоциална подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи в системата на Червен кръст. Има умения за предоставяне на подкрепа за реорганизация на семейства след развод, както и умения за прилагане на групово-терапевтични техники за работа с деца.

Работи като психолог в Център за обществена подкрепа към Фондация "Ръка за помощ" от лятото на 2014 до август 2015 година. Предоставя индивидуално психологическо консултиране, организира и води обучителни занимания с цел ранна превенция на риска, води и семейно консултиране.  Участва в организиране на фамилни групови конференции за мобилизиране ресурса на семейството и близкото обкръжение, с цел преодоляване проблема на детето. Калина притежава отлични професионални умения, умения за работа в екип и отлични комуникационни умения.

От лятото на 2015 година е назначена за Директор на детска градина "Надежда" към организацията.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.