За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Нели Карталова

Нели Карталова - Координатор на Център за работа с доброволци

Нели Карталова работи в организацията от самото й създаване през 2005 година. Тя е икономист по образование - Магистър по индустриален мениджмънт към Технически университет, Варна, но притежава и допълнителна квалификация "Социален работник" - специалност "Социални услуги за деца и семейства в риск" от ЦПО към СПСПД "ФИЦЕ"- България. Опита й като екперт по Международни проекти и програми в Община град Добрич до 2005 г. е изключително предимство в работата й по фондонабиране. Нели е сертифициран специалист по икономическо развитие към Американска агенция за международно развитие и успешно прилага организационния си опит при координиране дейностите на организацията. От есента на 2013 година е Координатор на Център за работа с доброволци към фондацията, който е част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци. Отговорностите й включват координиране и организиране на дейностите в Центъра, в който са включени над 20 доброволци от различни училища в Добрич, изготвяне на проекто предложения за кандидатстване пред международни и национални донорски организации и институции, актуализация на интернет и фейсбук страниците на организацията и на Центъра за работа с доброволци.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.