За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

История

Какво сме постигнали до момента?

В центъра на всичко, което правим стоят детето и неговото семейство!

Дълбоко сме убедени, че децата са скъпоценен дар за човечеството. Всяко дете независимо от своя етнос и социален статус е достойно за инвестиция в неговото физическо, емоционално и духовно развитие. Посвещаваме работата си на бъдещото поколение на България!

2005

Учредяване на Фондация „Ръка за помощ” през месец ноември. Всичко започва с копнежа на Албена Бонева, настоящ Председател на организацията и няколко близки приятели да носят промяна в живота на тези от нас, които се нуждаят от подкрепа, за да водят един по-пълноценен живот. Всеки един осъзнава огромната привилегия, която има и работата започва в Дом за деца лишени от родителски грижи в Добрич.

2005 – 2007

През 2005 година екипът ни, състоящ се само от доброволци стартира  работата си в Дома за деца в Добрич. В Дома живеят 53 деца на възраст от 7 до 18 години. Докоснахме се до много детски съдби, белязани от факта, че са били изоставени от своите родители. Видяхме как за тези деца сигурността, идваща от любовта на родителите не съществува. През изминалите години търсехме непрестанно най-успешната форма, за да помогнем на тези деца. Започнахме със срещи и приятелски разговори с тях, помощ при подготовка на уроците, часове по изкуство, курсове за придобиване на професия.  През 2005 и 2006 г. срещите ни се провеждаха веднъж седмично в Дома за деца, а през 2007 в топла и уютна зала на Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

2008

Постепенно осъзнахме, че решаваща роля ще изиграе ежедневната ни професионална работа с децата от дома в среда на приемане и разбиране. В началото на 2008 година кандидатствахме пред Община Добрич и с единодушно решение на Общински съвет на организацията ни бяха безвъзмездно отдадени помещения на първия етаж в сградата на Дома. След ремонт и обзавеждане през месец март 2008 г. официално беше открит Център за социална рехабилитация и интеграция за децата от Дом „Дъга”.  /Снимки от откриване на ЦСРИ/

2009

Това бе годината, която бихме могли да отбележим като кулминация на работата ни с децата от Дома. Месец декември 2008 г. организацията ни стартира работа по проект „Достоен живот за децата на Добрич”, финансиран от Програма ФАР  “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Като резултат от проекта се обособиха три Центъра за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и се решиха някои от най-сериозните проблеми в дома: лоши условия на живот, недостатъчен персонал, който да се грижи за децата, липса на индивидуална работа с децата, липса на планирана работа с родителите на децата.

2010 – 2011

Проучвайки житейските истории на децата, които живеят в Дома в Добрич, установихме, че много от тях са попаднали там, защото родителите им са били изключително бедни, нямат постоянна работа, жилище, намират се в безизходица или просто никой не ги е научил колко важна и отговорна е тяхната роля като родители. Направихме проучване и за статистиката в България и се оказа, че от всички децата в домовете в България едва 2% са сираци, останалите имат родители.

Така през 2010 година стартирахме работа за превенция на изоставянето на деца в институции, като голяма част от дейностите се финансираха от Фондация Лале и Фондация Оак по проект „ В подкрепа на семействата и децата за по-добър живот”. Наша основна цел в работата ни стана да помогнем на колкото се може повече родители да се справят с житейските кризи в живота си, като предотвратим децата им да бъдат настанени в домове за деца. Близките ни срещи с тези родители ни научиха да ги приемаме такива, каквито са, без да ги осъждаме за слабостите или безотговорността им, така бяхме готови да ги разбираме, изслушваме и търсим начини за помощ. Не се отказваме и не спираме да ги учим, че те са най-важните хора в живота на своите деца и че именно те са тези, които могат да ги обичат по най-добрия начин.


 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.