За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Детска градина "Надежда"

Фондация “Ръка за помощ”  разкри Детска градина “Надежда” със заповед № РД 14-86 от 3 септември 2013 г. на Министъра на образованието и науката. Възпитанието и обучението на децата ще се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група на своите възпитаници. Заниманията се водят от квалифициран екип от педагози. Двама социални работника провеждат занимания с децата по Монтесори терапия. Възпитанието и обучението на децата се провеждат в сградата на ОУ “Отец Паисий”, град Добрич.

Дейността на детската градина се финансира по проект “Превенция чрез ранно образование”, финансиран от Фондация “Тръст за социална алтернатива”.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.