За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Партньори в подкрепа на децата

Проект “Партньори в подкрепа на децата”

Проект “Партньори в подкрепа на децата” е финансиран от Институт "Отворено общество" - София.
Основната цел на проекта е мобилизиране на децата и младежите от общността за предоставяне на социални услуги, с цел преодоляване социалната изолация на деца в риск. Целева група по проекта са 150 деца от 2 до 18 години, настанени в специализирани институции, на територията на град Добрич. Проблемът със социалната изолация и зависимостта от държавата и институцията при тези деца е неоспорим факт и за неговото решаване е необходимо обединяване на възможно най-много човешки ресурс. Настоящият проект ще намери конкретна форма на обединение чрез популяризиране на доброволчеството сред учениците в град Добрич, с цел предоставяне на различни видове услуги за развитие на социалните компетенции на децата от целевата група, които ще подпомогнат успешното им социално включване.

Продължителност на проекта: от месец септември 2010 до месец април 2011 година.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.