За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Достоен живот за децата на Добрич

Проект “Достоен живот за децта на Добрич” бе финансиран по програма “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Фондация "Ръка за помощ" и Община град Добрич бяха партньори на ФИЦЕ-България.
Общата цел на проекта бе деинституционализация на деца в риск чрез преструктуриране на специализирана институция и предлагане на алтеранативни социални услуги. В Дом за деца лишени от родителска грижа “Дъга” в гр. Добрич бяха разкрити алтернативни социални услуги
В рамките на поекта бяха разкрити три Центъра за настаняване от семеен тип, които се помещават в сградата на Дом “Дъга”. Помещенията са изцяло ремонтирани и обзаведени със средства по проекта и финансовата подкрепа на Фондация “Ръка за помощ”. 26 деца и младежи от Дом “Дъга” получиха шанса да заживеят в един от трите новосъздадени центрове. Всеки център има капацитет 15 деца и младежи. За нуждите на проекта бяха назначени 7 социални работника, които извършваха планиране съобразно нуждите на всяко едно дете, като индивидуалния подход бе водещ в работата. Целта бе децата да се научат да носят отговорности и да спазват своите задължения. Съществено при работата с тях бяха индивидулните разговори на менторите с децата, където те се учеха да споделят, да се доверяват и да осъзнават своята лична стойност.
Продължителност на проекта: началото на месец декември 2008 до края на месец ноември 2009 г.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.