За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Обединени за децата и семействата

Проект «Обединени за децата и семействата» се финансира от Фондация Лале и Фондация Оук. Изпълнява се от Фондация «Ръка за помощ» в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори – клон Добрич. Целта на проекта е да бъде създаден комплекс от услуги, които ще доведат до овластяване на етническите малцинства в Добрич и ще създадат предпоставки за тяхната демаргинализацията и намаляване случаите на неглижиране и изоставяне на деца. Тази цел кореспондира със следните основни цели на организацията: подпомагане социалната интеграция на хора в неравностойно положение; защита на семейството и утвърждаване ролята на родителите. Проектните дейности са насочени към превенция на рисковете, които водят до изоставяне в институции и неглижиране на деца. Услугите ще бъдат насочени към създаване на устойчиви позитивни модели на родителстване, семейно планиране и личностно развитие, като ще се въведе подход на проактивно ранно идентифициране на случаите. В проекта ще се въведат нови практики за ранна превенция в училищна среда, като дейностите ще целят предотвратяване на ситуации, които ще доведат децата и младежите от етнически малцинства до отпадане от училище, ранни бракове, нежелана бременност, изолация от обществения живот.

Продължителност на проекта: януари 2014 – април 2016 г.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.