За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Помогни ми, за да го направя сам!

Проект "Помогни ми, за да го направя сам!" е финансиран от Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.

Целта е да се подпомогне успешното интегриране в обществото на 20 деца със специални нужди на възраст от 3 до 6 години, чрез въвеждане на услугата Ранна интервенция, която ще осигури подкрепа на техните родители и развитие на адаптивните възможности и индивидуални способности на децата. В услугата се прилага семейно ориентирания подход, като дейностите са базирани в дома на семейството и в Групи за Монтесори терапия, които ще бъдат разкрити към Център за обществена подкрепа, управляван и финансиран от Фондация „Ръка за помощ”.

Продължителност на проекта: месец  май 2012 до месец декември 2012 година


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.