За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Превенция чрез ранно образование и овластяване на родителите

Проект “Превенция чрез ранно образование и овластяване на родителите” е финансиран от Фондация “Тръст за социални алтернативи”.

Основната цел на проекта е да се повиши нивото на социална интеграция и успеваемост в учебния процес на деца от уязвими общности в Добрич чрез формиране на образователни, социални и личностни умения в децата и техните родители. Специфичните цели на проекта са насочени към формиране на  основни образователни и социални компетенции при 34 деца на възраст 4-6 години от уязвимите общности, което ще им позволи да навлязат плавно в образователната система. Друга специфична цел е да се повиши мотивацията и да се формират умения и навици в родителите за оказване на подкрепа на децата им за успешна адаптация в процеса на образование, както и да се улесни достъпа на децата, участници в проекта до училища от смесен тип в Добрич.

В работата с децата екипът ще използва модел, който е комбинация от Министерство на образованието програма за предучилищна подготовка и Монтесори педагогика, която подпомага деца със затруднения в усвояването на учебния материал. В проектните дейности ще участват и доброволци към организацията, които ще подпомагат процеса на социализация на децата.

Работата с децата ще бъде обособена в три основни направления: предучилищна подготовка,  развитие на социални и личностни умения на децата и консултативна работа с родителите. Паралелно с академичната подготовка на децата, екипът ще продължи да работи за утвърждаване на образованието като ценност в семейството.

Продължителност на проекта: от месец август 2014 до месец юли 2015 година.

Забележка: подкрепата на Фондация "Ръка за помощ" е осигурена от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация "Ръка за помощ" и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Тръст за социална алтернатива" или нейните партньори.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.