За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Превенция чрез ранно образование

 

Проект “Превенция чрез ранно образование” е финансиран от Фондация “Тръст за социална алтернатива”.

Основната цел на проекта е да се повиши нивото на социална интеграция и успеваемост в учебния процес на деца от ромски произход в Добрич чрез включването им в групи за предучилищна подготовка и привличане на родителите им в процеса на образование и развитие на децата им. В проекта ще бъдат включени 34 деца от ромски произход на възраст от 4 до 6 години, които  не са посещшавали детска градина и техните родители.

Моделът, който екипът ще приложи е комбинация между утвърдената от МОМН програма за предучилищна подготовка и Монтесори терапия за формиране на умения за самообслужване, самостоятелност и толерантност. Монтесори педагогиката и терапията е адекватен метод на преподаване, особенно на деца със затруднения в усвояването на учебен материал и на деца билингви, каквито са децата от малцинствата.

Работата с децата ще бъде обособена в три основни направления: предучилищна подготовка,  развитие на социални и личностни умения на децата и консултативна работа с родителите. Паралелно с академичната подготовка на децата, трябва да се полагат грижи и за утвърждаване на образованието като ценност в семейството.

Продължителност на проекта: от месец юли 2013 до месец юни 2014 година.

Забележка: Подкрепата за Фондация "Ръка за помощ" е осигурена от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация "Ръка за помощ" и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Тръст за социална алтернатива" или нейните партньори.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.