За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Приемната грижа - мисията възможна

Проект “Приемната грижа - мисия възможна” е финансиран от нашия партньор Фондация “Мари и Пол Бишоф”, Швейцария. Организацията партнира вече трета година на Фондация “Ръка за помощ” като финансира наши проекти.
Основната цел на проект “Приемната грижа – мисия възможна” е създаване на здравословна среда за развитие на социалните умения на деца и младежи, настанени в институция с цел личностно израстване и възможност за самостоятелност, изграждане на морални стойности и градивно поведение.
Проектът се развива в две направления. Първото направление цели да отговори на нуждата на деца от целевата група от изграждане на умения за комуникация посредством интерактивни игри и индивидуални консултации, които да им дадат възможност да водят независим живот след напускане на институцията.
Основно направление на работа по проекта е предлагане на услугата “Приемна грижа”, която Фондация “Ръка за помощ” предоставя от края на 2009 година. Целта е да бъдат оценени, обучени и одобрени семейства, които са готови да поемат грижа за дете, настанено в институция или с риск да бъде настанено в такава. Здравото семейство е най-добрата алтернатива за развитие и отглеждане на едно дете като пълноценна личност.
Продължителност на проекта: от месец юни 2010 до края на 2010 година.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.