За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Просията - шанс за реализация

Проект „Професията – шанс за реализация” се финансира в рамките на трета сесия на Фонд „Социална отговорност” на Първа Инвестиционна Банка. Фонда се изпълняван съвместно с фондация „Работилница за граждански инициативи”, гр. София. Дейностите стартираха през месец май 2007 г. и завършиха месец септември 2007 г. Целта на проекта е да се постигне целенасочена и ефективна професионална реализация и социална адаптация на юношите, отглеждани в Дом за деца, лишени от родителска грижа “Дъга”, град Добрич. Основни дейности в проекта са провеждане на часове по професионално ориентиране; обучение за повишаване на мотивацията за започване на работа и придобиване на Удостоверение за професионално обучение по професия „Готвач”. Курсът на обучение, включва 300 учебни часа - теория и практика, които бяха водени от Центъра за професионално обучение към Частно училище по туризъм, Добрич.

Иванка, Мирослав, Александър, Николай, Георги и Красен успешно преминаха курса на обучение и получиха своите удостоверения, които им бяха официално връчени по време на специално организирано кулинарно шоу. От месец юни Александър и Николай започнаха работа като помощник-готвачи в хотелите “Оазис” и “Добруджа” в КК “Албена, а Иванка в ресторант “Дъбовете” в Добрич.

Продължителност на проекта: м.март 2007 г. до м. септември 2007 г.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.