За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

С увереност в бъдещето

Проект “С увереност в бъдещето” бе финансиран от Фонд “Социално подпомагане “ към Министерството на труда и социалната политика. Проектът стартира през месец май 2008 г. и завърши през месец декември 2008 г. Целта на проекта бе постигне на успешна интеграция на 20 деца и младежи на възраст от 13 до 18 г., настанени в ДДЛРГ «Дъга», гр. Добрич, които се нуждаят от подкрепа в периода на преход към самостоятелен живот.
За постигане на целта бе разработена и приложена нова методична програма за работа с деца в риск. Програмата бе разработена и приложена от експерти, работещи в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, управляван от Фондация «Ръка за помощ», гр. Добрич. Програмата ще продължи да се изпълнява и след края на проекта. В нея са включени модули, свързани с формиране на умения за самостоятелен живот на младежите след напускане на институцията, професионално ориентиране, както и модули за общуване и социални контакти и себепознание. Десет от младежите, включени в проекта взеха участие в курс за начална компютърна грамотност и получиха сертификати в края на обучението.
В резулатат от реализацията на проекта бе създадена професионална мрежа за работа с деца в риск в Добрич, в която са включени професионалисти от всички звена и институции, работещи с деца в риск.
Успешната реализация на проект «С увереност в бъдещето» е плод на добрата воля и професинализма на всички партньори за реално постигане целите, заложени в проекта.
Продължителност на проекта: от м. май 2008 г. до края на м. декември същата година.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.