За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Социална подкрепа в ромски общности

Проектът е финансиран от Международна служба за осиновявавне към Министерство на външните работи и европейските въпроси на Франция.

Целта на настоящия проект е да се окаже навременна и адекватна подкрепа на деца, семейства и бременни жени в риск с цел повишаване качеството им на живот и превенция на изоставянето, както  деца от Центровете за настаняване от семеен тип.

По проекта ще бъдат сформирани групи за ранно детско развитие, в които ще бъдат включени около 15 деца  от рискови, предимно ромски, семейства на възраст 4 -12 години и ценровете за настаняване от семеен тип. Целта на групата за ранно развитие е да се формират основни личностни, образователни и социални умения, което ще доведе до прекъсване цикъла на бедност и социална изолация.

Програмата вклюва консултации за подкрепа на родителите на децата за формиране на умения за отговорно родителско поведение; за формиране на разбиране, че образованието е важна предпоставка за бъдещата социализация на децата им; помощ при избор на училище за детето.

Продължителност на проекта: от месец юли 2012 до месец юли 2013 година

Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.