За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Свят без насилие

Проект "Свят без насилие" се осъществява с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по Програма "Дъга" 2015-2017, с финансовата подкрепа на Фондация "Велукс". Целта на проекта е да се съзададе модел на детско и младежко участие в две училища в Добрич, като в процеса ще участват деца, родители, учители, доброволци към Фондация "Ръка за помощ", медии и граждани. Ще се цели мобилизиране и овластяване на деца и младежи за пряко участие в процеса на изграждане на позитивна среда без насилие в училище, както и популяризиране сред обществеността на проблемите с насилието и агресията в училищата и начините за тяхното преодолявне. В проекта ще участват 24 доброволци от Център за работа с доброволци към Фондация "Ръка за помощ".

 

Продължителност на проекта: от месец септември 2015г. до месец август 2017 г.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.