За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Успешен старт

Проект "Успешен старт" се финансира от Фондация Тръст за социална алтернатива, която за четвърта година подкрепя дейността на Детска градина "Надежда" към организацията. Стойността на проекта е 67 060 лева и в рамките на учебната 2016-2017 г. ще се обхванат 34 деца на възраст 4-6 години, чиито майчин език не е български. Моделът, който екипът прилага е комбинация от утвърдената от МОН програма за предучилищна подготовка и Монтесори педагогика, която успешно се прилага при деца със затруднения в усвояването на учебен материал и при деца билингви. В резултат на използваните материали за онагледяване, децата лесно възприемат основни математически понятия като размер, обем, количество.  Важен момент в  Монтесори педагогиката е усъвършенстване на двигателните умения на децата, както в сферата на грубата, така и на фината моторика, което е основа за периода на писане и заучаване на букви и цифри. Родителите на децата са включени в разнообразни дейности като Арт занимания, Групи за игри и Сесии за консултации.

За втора поредна година към проекта се реализира дейността «Кутия за играчки», която се извършва на терен в домовете на семейства и се води от психолог. Практиката е взаимствата от Програмата Toybox, която се рализира в Ирландия и Великобритания с деца от "пътуващите" и от ромските общности. С децата се работи в домашни условия предимно със сензорни материали, чиято цел е да развиват детския мозък и емоционалните връзки с околните. Програмата обхваща 10 деца, които не посещават други услуги и ще подпомогне развитието им с цел успешната им интеграция при постъпване в  детска градина. Програмата е насочена и към развитие на уменията при родителите, които са обучавани от психолога как да играят с децата, как да се грижат за емоционалното развитие на детето и да изграждат положителни връзки в семейството.

Продължителността на проекта: месец август 2016 г. - месец юли 2017 г.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.