За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Устойчива общност

Проект "Устойчива общност" е финансиран от Посолството на Франция в България.

Основната цел на проекта е да се приложи подхода Резилианс в работата с деца, преживели кризисна или рискова ситуация, като бъдат подкрепени от специалист и доброволци към организацията, за  да преодолят травмата.

Дейностите по проекта включват обучение на доброволци за представяне на интерактивни сесии сред ученици от три училища в Добрич от рискови общности. За постигане на по-добри резултати при децата в риск, ще им бъде предоставяна допълнителна социална и психологическа подкрепа от психолог. В края на проекта ще бъде организирана кръгла маса по проблемите на насилието и последствията от него.

Продължителност на проекта: от месец юли 2015 г.  до месец юни 2016 г.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.