За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

В изграждане на устойчива общност

Проект “В изграждане на устойчива общност” е финансиран от Посолство на Франция в България.

Основната цел на проекта е да се въведе подхода Резилианс за работа с деца преживели кризисни и рискови ситуации, в резултат на което децата, подкрепяни от специалист, ще преживеят  възстановяване и трансформация в емоционалното и психологично състояние.

В резултат от реализацията на проекта се очаква да бъдат намалени рисковете рисковете за неглижиране и изоставяне на деца от Добрич. Ще се търси разрешаване на конкретни рискови ситуации в семействата от целевата група, което да доведе до намаляване на рисковете за неглижиране и изоставяне на деца. В проекта ще бъдат обхванати 50 деца, за които ще се цели получаване на по-добра и адекватна грижа, а техните родители ще прилагат методи за семeйно планиране.

Продължителност на проекта: от месец юли 2014 до месец юни 2015 година.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.