За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

В подкрепа на семействата и децата за по-добър живот

Проект “В подкрепа на семействата и децата за по-добър живот” е финансиран от Фондация Лале и Фондация Оук.

Основната цел на проекта е въвеждане на нови ефективни практики за навременна и адекватна подкрепа на деца, семейства и родилки в риск в общините Добрич и Добричка с цел повишаване качеството им на живот и ограничаване настаняването на деца в институции.

Целева група по проекта са: бременни жени в риск да изоставят детето си след раждането; родилки, за които е подаден сигнал от МБАЛ, че възнамеряват да изоставят детето си; семейства в риск; младежи от училища в рискови общности; граждани на Област Добрич. Дейностите по проекта ще се реализират на територията на град Добрич и четири села от Община Добричка.

Продължителност на проекта: от месец септември 2010 до месец април 2012 година.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.