За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Възможност за утре

Проект “Възможност за утре” бе финасиран от Фонд “Социлно подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика. Дейностите по проекта започнаха през месец май и приключиха през декември. Целта на проекта бе повишаване на социалните компетенции на 15 деца и младежи в риск на възраст от 7 до 18 г., чрез реализиране на тренинги за формиране на умения за самостоятелен живот; тренинги за професионално ориентиране; трудотерапия, арт терапия, индивидуални консултации с децата от целевата група и техните родители.
Тренингите бяха водени от социални работници и педагог, работещи в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, управляван от Фондация «Ръка за помощ», гр. Добрич. Децата бяха разделени на две групи съобразно тяхната възраст и ниво на развитие. Тренингите на двете групи се провеждаха в ЦСРИ.
Проектът представлява надграждане върху проект «С увереност в бъдещето», в който взеха участие 20 деца и младежи от ДДЛРГ «Дъга». В настоящият проект бяха включени 18 деца и младежи в риск, които до момента не са ползвали услугите на ЦСРИ.
Продължителност на проекта: месец май 2009 г. до края на месец декември същата година.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.