За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Заедно за бъдещето на децата ни!

Проект “Заедно за бъдещето на децата ни!” е финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Проектът е насочен към деца със специални нужди, за които е  изключително важно да бъдат отглеждани в позитивна и благоприятна за развитието им семейна среда, но за съжаление родителите много често остават извън обхвата на услугите, предоставяни на децата.С реализиране на проекта екипът ни цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на деца със специални нужди в Добрич чрез овластяване на родителите им. За реализиране на целите на проекта ще бъде сформирана родителска група за подкрепа и взаимопомощ, в която родители ще получат съвет и съпричастност от други родители и специалисти, ще бъдат обучени за прилагане на специализирани програми за работа с децата, ще получават психологическа и социална подкрепа. Паралелно с родителите децата също ще ползват услугите на специалисти и доброволци, които чрез прилагане на мултимодулен подход съчетаващ Монтесори терапия и Програма МАКАТОН ще развият когнитивните, речевите и познавателните си способности.

Продължителността на проекта е 14 месеца, като началото му е през месец ноември 2014.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.