За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Аутизъм - дефиниция, симптоми и причини

Аутизмът е тежко разстройство на развитието, което засяга начина, по който детето възприема и взаимодейства със света, който го заобикаля. Децата, засегнати от тази болест, имат силно ограничени възможности за социално общуване. Като цяло аутистите избягват човешкия контакт.

Каква е популярната дефиниция за аутизъм?

Учените определят аутизма като неспособност (инвалидност), която започва да се проявява в ранните детски години от развитието на детето и е причинена от неврологично заболяване, което изменя нормалното функциониране на мозъка.

Характеризира се с анормално развитие на уменията за комуникация, социално взаимодействие и мислене. Момчетата биват четири пъти по често засягани от проява на болестта от момичетата. Децата може да изглеждат напълно нормални до 30-я месец, преди появата на някои от симптомите да накара родителите да забележат, че поведението на детето им не е нормално.

Симптомите:

Диапазонът на сила и проявление на симптомите при аутистите е голям. Някой от тях са:

- неспособност да се участва в нормално социално общуване;

- неспособност да се комуникира с родителите и връстниците;

- проява на фиксация(силна привързаност) към неживи предмети - напр. някоя любима играчка или друг предмет, който детето държи да носи със себе си на всякъде и по-всяко време.

Наблюдава се и нежелание за промяна на дневната рутина - промените се посрещат зле от детето, най - вече в емоционален план.

- избягва се контакта с очи с останалите хора;

- непрекъснатото повтаряне на една и съща дума или фраза;

- неспособност вербално да се изразяват нуждите, които изпитва детето;

-нечувствителност към болка.

Поведението може и да се измени с течение на времето, като симптомите сменят характера си или силата, с която се проявяват.

Често децата с аутизъм имат и други заболявания свързани с функционирането на мозъка. Но това не означава, че всички аутисти са умствено изостанали. Макар една значителна част от децата наистина да имат проблеми с умственото си развитие, много от тях нямат такива, въпреки наличието на аутизъм.

Какво НЕ Е аутизма?

Има редица заболявания, чиито симптоми приличат на тези, които се прояват по време на аутизма:

Заболяването на Хелер - Heller's Disease - Децата се развиват нормално до третата и дори четвъртата си година, но след това настъпва необратима регресия в умственото развитие и постепенна загуба на речта

Синрома на Ландау-Клефнер - още наричан Детска Епилептична Афазия - това е едно много рядко заболяване, което се проявява отново след период на нормално развитие на детето през първите от 3 до 7 години; заболяването се характеризира със загуба на способността на детето да възприема речта; частично се запазват някои способности на говора;

Синдрома на Рет - отново неврологично заболяване - проявява се само при момичетата - и тук децата първо показват нормално развитие и след това настъпва регресия;

Има и други заболявания, които могат да бъдат объркани с аутизма, но при които най- често първо се наблюдава доста дълъг период от нормално развитие. При аутизма периода на нармалното развитие е сравнително кратък.

Какви са причините?

Причините не са сто процента дефинирани и изяснени, но учените категорично изключват психологическия фактор.

Неврологичните изследвания сочат, че при аутизма има малфункция на мозъка на детето.

Силно внимание се обръща към генетични фактори. Оказва се, че има риск за децата, които се раждат в семейства, в които вече има случай на аутизъм.

Като цяло много учени защитават идеята, че аутизмът е генетично заболяване, или че именно проявата на редица гени води до симптомите и протичането му. И все пак все още не е ясно кои точно фактори отключват действието на тези гени.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.