За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Да бъдеш асертивен!?

Вероятно най-много тревоги и огорчения през живота си съм отнесъл, поради елементарния факт, че държа на себе си. Да отстояваш начина си на мислене и начина си на поведение въпреки мнението на околните и да отстояваш себе си е избор и начин на живот. Разбира се винаги са ме укорявали, че не отстъпвам и не правя компромиси със себе си и вероятно няма нищо по тъжно от това, хора на които държиш и са ти близки да не харесват това, което си ти в действителност…, но си мисля, че това говори лошо за тях. Дали е правилно или не… да бъдеш Асертивен, преценете сами!!!

Асертивността е форма на поведение, при която се демонстрира твоето самоуважение и уважението ти към другите. Тя се основава на философията за личната отговорност и съзнанието за правата на другите хора. Асертивното поведение отразява разбирането за личната ценност на всеки – своята и на другите хора, като отделни индивиди.

ДА СИ АСЕРТИВЕН ОЗНАЧАВА:

1. Да осъзнаеш, че имаш редица права, които можеш да използваш и защитаваш.

2. Да придобиеш ясна картина, за това как се чувстваш и да разглеждаш чувствата, като нещо значимо.

3. Да се изразяваш ясно, просто, директно и по свой начин.

4. Да не доминираш над другите и да не се разпореждаш с тях.

5. Да разглеждаш, като предизвикателство ситуациите, в които ти (или други хора) не участваш равностойно.

6. Да си отворен и честен към себе си и към другите.

7. Да изслушваш гледната точка на другите и да проявяваш разбиране.

8. Да приемаш това, което чувстваш, мислиш и правиш. Да уважаваш чувствата на другите и нещата, които правят.

 

ДРУГИ НАЧИНИ НА ПОВЕДЕНИЕ

 

АГРЕСИВЕН

-преследване на своите цели

-принуждаване на другите да вършат неща, които не искат

-незачитане гледната точка и правото на другите

-търсене на печалба за себе си на всяка цена

-доминиране, обиждане и унижаване на другите

-проява на насилие над другите

ТУК ПРИНЦИПЪТ Е: АЗ ПЕЧЕЛЯ ТИ ГУБИШ

 

МАНИПУЛАТИВЕН

-привидно възпитано и външно нападателно поведение

-пренебрегване на другите

-мълчание

-прикритост в отношенията с другите

-оставяне на чувство за вина у другите, ако не направят това, което се иска от тях

ПРИНЦИПЪТ Е: АЗ ПЕЧЕЛЯ ТИ ГУБИШ

 

ПАСИВЕН

-избягване на конфликти

-казване „да“ когато желанието е да се каже „не“

-поставяне потребностите на останалите винаги на първо място

-неизразяване на чувства

-прaвене на неща, които не са желани или за които няма вътрешно съгласие

-неяснота относно желанията и чувствата

-възприемане на себе си като жертва на несправедливости

-нерешителност, мекушавост, черногледство - самоподценяване и самоунижаване

ТУК – АЗ ГУБЯ ТИ ПЕЧЕЛИШ

Асертивността се основава на принципа: АЗ ПЕЧЕЛЯ – ТИ ПЕЧЕЛИШ

 

АСЕРТИВНИ ПРАВА АЗ ИМАМ ПРАВОТО:

-да се отнасят към мен с еднакво уважение независимо от възрастта ми, расата, социалното положение, пола, спосбностите или икономическото ми състояние.

-да изразявам своите чувства и мнения

-да изисквам отговор

-да бъда изслушван и да не се съгласявам

-да имам различни потребности и нужди от тези на другите хора

-да казвам „НЕ“

-да бъда критичен към другите по един конструктивен начин

-да знам, когато ме критикуват и да имам възможността да отговоря на критиката към мен

-да имам време да помисля когато взимам решения

-да казвам това, което искам

-да казвм, когато не разбирам и да искам повече информация

-да бъда отговорен за собствените си действия

-да не завися от одобрението на другите

-да имам собствени лични сфери, независимо от ролите, в които другите ме виждат, например: майка, дъщеря, баща, студент и др.

-да се съпротивлявам на нагласите и поведенията, които дискриминират хората

-да се радвам

МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

-да се отнасям към другите с уважение и да се противопоставям на ситуациите, в които някой е дискриминиран

-да изслушвам гледната точка на другите, предложенията им, мненията, които изразяват и да им давам отговор

-да не пренебрегвам гледните точки и мненията на другите, когато са различни от моите

-да приема факта, че някои от молбите, които отправям, могат да не бъдат изпълнени

-да приема, че другите имат право да критикуват моите действия, ако го правят по конструктивен начин

-да проявя разбиране когато другите правят грешки

-да уважавам правата на другите хора и желанието им да говорят за себе си

 

НАЧИНИ ДА БЪДЕМ АСЕРТИВНИ

Говори за себе си: „Аз мисля…“ вместо „хората смятат, че…” или „Не мисли че това решение е добро.“

Кажи как се чувстваш: „Чувствам, че не мога да се справя” или „Чувствам се зле с това“

Поеми отговорност за чувствата си: „Яд ме е като се държиш така” вместо „Ти се държиш зле и това ме ядосва“

Кажи ясно какво искаш: „Искам да дойда с теб!“

Отдели фактите от мненията: „Аз смятам че това е добър начин”, а не „Факт е че това е най-добрият начин.“

Знай че нещата могат да са различни за различните хора: „Този начин е добър за мен“ вместо „Този начин е добър“

Бъди директен: „Катя, не ми е приятно да ме прекъсваш”, а не „Забелязвал ли си как Катя прекъсва другите докато говорят“

Бъди готов да преговаряш: „Не мога да свърша това сега, както искаш, но ще го направя утре след обяд“

Използвай „искам“ вместо „трябва“: „Искам да свърша тази работа днес, затова няма да дойда с теб“ вместо „Трябва да свърша работата, затова не мога да дойда с теб.“ (не прехвърляй отговорността вън от себе си, ти искаш и исканията ти трябва да бъдат уважени, не да се съобразят с дейността ти а с теб)

Стимулирай и другите да бъдат асертивни: „Какво искаш да направя?“


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.