За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Какво е емоционална злоупотреба?

Емоционалната злоупотреба е поведение, което има за цел да контролира и покори друго човешко същество,  чрез използването на страх, унижения, заплахи, вина, принуда, манипулация . Емоционалното  малтретиране  е всякакъв вид злоупотреба  по-скоро с емоционален, а не с  физически характер. Тя може да включва всичко от обиди и постоянни критики до по-фини тактики, като например постоянно   неодобрение.

Емоционалнота  злоупотреба  е характерна  с това, че системно въздейства  върху  самочувствието на жертвата, чувството и за собствена ценност, доверие в собствените и възприятия и нейната автономност.  Независимо дали емоционалното насилие е постоянно   чрез сплашване, или под прикритието на „насоки“, или “съвети“, резултатите са сходни.  В крайна сметка жертвата  на злоупотребата губи всякакво чувство за себе си и личната си ценност.  Травмите, следствие на емоционално насилие  могат да бъдат много по-дълбоки  и по-трайни от физическите такива.

Обидите, инсинуациите, критиките и обвиненията, отправени към жертвата  бавно разяждат самочувствието й.  Тя е  толкова сломена емоционално, че  се обвинява за случващото й се. Нейната самооценка е толкова ниска, че тя често се вкопчва в насилника.

Жертвите на емоционална  злоупотреба се чувстват безполезни,  те вярват, че никой друг не би имал нужда от тях освен насилника. Те остават в насилническата  ситуация, защото вярват, че няма къде другаде да отидат.  Техният страх е  да не останат съвсем сами.

Видове емоционално насилие

Нереалистични очаквания

 • Другият човек има  необосновани искания от Вас и иска Вие да престанете да обръщате внимание на всичко друго, освен на  неговите искания.
 • Другият изисква от Вас  постоянно внимание, независимо от вашите ангажименти.  Но колкото и време да му отделяте,колкото и да му давате, то никога не е достатъчно.
 • Вие сте подложени на постоянни критики, защото не отговаряте на всички нужди и изисквания на другия.

Агресивност

 • Агресивните форми на малтретиране включват прякорите, обидите, заплахите. Агресивното поведение обикновено e открито и директно.
 • Този, който е в позицията на насилника   се  осмелява да осъжда или обеззсилва  отсрещната страна, да разрушава равнопостставеността и автономността, които са в основата  всяка здрава връзка между зрели хора .  Това е т .н  модел на комуникация  - “родител-дете“ (който е общ за всички форми на вербално насилие) и е най-очевидно, когато насилникът е в агресивната позиция.
 • Агресивното малтретиране би могло да  бъде индиректно и добре замаскирано като „помагане“. В някои случаи  критикуването, съветването, анализирането, предлагането на решения може да бъде просто опит да се помогне, в  други случаи обаче  това поведение може да е опит за омаловажаване, контрол  или унижение. Често жертвите се държат  със заучена  безмопощност. .

Отричане

 • Отрича емоционалните потребности на другия, и то  с намерението да го нарани,  накаже или унижи.
 • Може да отрече, че някои неща са се случили, също и  това, което е казвал. Противопоставяйки се на обидите му, насилникът  може да настоява: „Никога не съм казвал това “,  “ Не знам за какво говориш за“,  “Разбрал си погрешно“
 • Може да отрича  възприятия, памет и много здрав разум.
 • Отхвърлянето е друга форма на отричане. Отхвърлянето може да бъде отказ  да чуеш другия,  отказ  да общуваш с него, и емоционалното  отхвърляне като наказание.  Това понякога се нарича “ малтретиране без думи“.
 • Когато насилникът отхвърля и отменя всичка една  гледна точка, усещания  или чувства, които се различават от неговите  собствени.
 • Отричането  може  да бъде  излючително увреждащо. Като допълнение към пониженото  самочувствие  и създадения  конфликт,  изопачаването  на действителността, на чувствата  и преживяванията,  в  крайна сметка   могат  да причинят недоверие  в  собствените усещания  и емоционални  преживявания.
 • Отричането  и другите  форми на емоционално насилие, могат  да ви накарат  да загубите   доверие в най-ценното оръжие  за оцеляване: вашия ум

Доминиране

 • Някой иска да контролира всяко ваше действие. Всичко трябва да бъде както той иска и би  прибягнал до  заплахи, за да е по неговия начин
 • Когато позволите на  някой друг да доминира над вас, можете   да загубите  уважението  към себе си.

Емоционален шантаж

 • Другият човек се възползва от вашия страх, вина, състрадание, ценности  или други уязвими места, за да получи това, което иска.
 • Това може да включва заплахи за прекратяване на отношенията, напълно  отхвърляне  или изоставяне, както и други  опасни тактики за  контролиране.

Подмяна на действителността

 • Насилникът се стреми да изопачи  или да подкопае   усещанията на другия за неговия собствен свят. Подмяната на действителността се случва, когато насилникът отказва  или не  успява да приеме  реалността.   Например, ако  другата страна казва, че се е почувствал засегнат  от нещо, което той е направил или казал,  насилникът може да отговори „Ти  си   прекалено чувствителен’,   “Това не би трябвало  да те  нарани.“

Омаловажаване

 • Омаловажаването  не  е толкова крайна форма   като отричането. При омаловажаването, насилникът  може да не  отрече, че  определено  нещо      се е случило, но поставят под въпрос  емоционалното преживяване или реакцията на дадено събитие. Твърдения като „Ти си  прекалено чувствителен“, „Ти преувеличаваш“, или „Ти го раздухваш прекалено“ ,    всичко това  предполага, че  емоциите и усещанията на другия са грешни и на тях не може  да се вярва.
 • Когато насилникът предполага, че това, което сте направили или казали  е незначително  или маловажно, това е по-фина форма на омаловажаване.

Непридвидимо реагиране

 • Резки промени в настроението или внезапни емоционални изблици.  Всеки път, когато някой в живота Ви реагира по различен начин  на едно и също ваше  поведение, в различно време, като Ви  казва едно нещо на  единия  ден, а на следващия обратното, или харесва нещо, което правите на единия ден, а на слеващия вече  не го харесва, това е злоупотребяване чрез непредвидимо реагиране .
 • Това поведение е  увреждащо, защото Ви  принуждава да сте  винаги на ръба.  Вие сте  винаги в очакване на нещо, но никога не можете  да разберете  какво се очаква от Вас. Трябва  да сте свръхбдителен, в непрекъснато  очакване на  следващото избухване или някаква друга промяна на настроението.
 • Насилникът   с алкохолна или наркотична зависимост е склонен  да действа по този начин.  Да живеете с някой  подобен   е   изключително   изтощително, предизвикващо тревожност.Това провокира  другия да се чувства постоянно уплашен, объркан и извън равновесие.

Словесните нападки

 • Мъмрене, подценяване, критикуване, използване на прякори, крясъците, заплахите.
 • Прекалени обвинения,  използване  на сарказъм и унизяване.
 • Преувеличаване на недостатъците Ви  и  подиграване  пред другите. С течение на времето този вид злоупотреба подкопават  самочувствието и самоуважението Ви.

 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.