За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Семейна атмосфера

Описание: Тестът  е самооценъчен, съдържа 35 твърдения, които касаят взаимодействието в семейството. От изследваното лице се иска да оцени всяко твърдение, като определи дали то се отнася за него (съгласен) с отговор „да” или не (несъгласен) с отговор „не”.

Инструкция: Предлагаме Ви 35 твърдения, отнасящи се до семейните взаимоотношения. От вас се иска, след като се запознаете с всяко твърдение, да определите дали сте съгласен с него, т.е. отнася ли се то за Вашето семейство, като отговорите с „да” или не сте съгласен с него, като отговорите с „не”. Резултатите впишете в предоставената бланка за отговори.

3. Въпросник:

(1) Нашето семейство е много задружно.

(2 В нашето семейство е прието в събота и неделя да закусваме и обядваме всички заедно.

(3) Присъствието на някой (някои) членове на семейството обикновено ме изважда от равновесие.

(4) В домът си се чувствам особено уютно.

(5) В живота на нашето семейство има обстоятелства, които много дестабилизират отношенията ни.

(6) Най-добре си почивам в домашна обстановка.

(7) Ако в нашето семейството се случи кавга, то много скоро всички забравят за нея.

(8)  Някои навици на членове от нашето семейството много ме дразнят.

(9)  С пълно основание мога да кажа: „Моят дом е моята крепост”.

(10) Посещението на гости в къщи, обикновено се отразява благотворно върху отношенията в семейството ни.

(11) В семейството ми има много неуравновесен човек.

(12) В семейството ми има най-малко поне един човек, който ще ме утеши, ободри, вдъхнови.

(13) В нашето семейство има член (членове) с много труден характер.

(14) В нашето семейство всички се разбират един друг.

(15) Забелязал (а) сте, че визитата на гости обикновено се съпровожда с малки или значителни конфликти в семейството.

(16) Когато за по-дълго отсъствам от дома си, преживявам носталгия и желание да се върна.

(17)  Познатите, които идват на гости у нас, обикновено отбелязват спокойствието и разбирането в нашето семейство.

(18) От време навреме в нашия дом възникват шумни скандали.

(19) Домашната атмосфера често ми действа угнетяващо.

(20) В семейството си се чувствам сам и никому ненужен.

(21) В нашето семейство е прието да почиваме през лятото всички заедно.

(22) С трудните проблеми и предизвикателства обикновено се справяме колективно (напр. генерално почистване, подготовка за празник, работа на вилата и пр.)

(23) Членовете на моето семейство често пеят, свирят на музикални инструменти или просто танцуват заедно.

(24) В нашето семейство преобладава радостна и весела атмосфера.

(25) Обстановката в нашето семейство е по-скоро тягостна, тъжна и напрегната.

(26) Дразня се от това, че в нашето семейство всички или почти всички говорят на висок тон.

(27) В нашето семейство е прието да се извиняваме взаимно един на друг, когато някой допусне грешка или причини неудобство.

(28) На празниците в семейството ми обикновено е най-весело.

(29) В нашето семейство често е толкова дискомфортно, че не ми се иска да се прибирам в къщи.

(30) Често ме обиждат в къщи.

(31) Винаги ме радва подредеността и спретнатостта в нашия дом

(32) Когато се прибирам в къщи, често ме обладава такова състояние; не искам да виждам и да слушам никой.

(33) Отношенията в семейството ми е са много напрегнати.

(34) Аз зная кой и за какво в нашето семейство се чувства неуютно.

(35) Често ни посещават гости.

 

4. Обработка на резултатите (ключ):

Всеки правилен отговор, съвпадащ с ключа получава по 1 бал, както следва:

# „да” твърдения: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 35;

# „не” твърдения: 3, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 34.

 

5. Интерпретация на резултатите:

Показателят „характеристика на семейното биополе” може да варира от 0 до 35 бал.

Устойчивото отрицателна семейна атмосфера варира в диапазона от 0 до 8 бал.  В този диапазон се намират съпрузи, които взимат решение за развод или определят своя съвместен живот като „труден”, „непоносим”, „кошмарен”

Неустойчива или променлива семейна атмосфера варира в диапазона от 9 до 15 бал.  Тези показатели свидетелстват за наличие на частично разочарование от съвместния живот и  наличие на напрежение във взаимоотношенията.

Неопределена семейна атмосфера варира в диапазона от 16 до 22 бал.  Тук са налице някои смущаващи фактори, но като цяло в семейството преобладава позитивна енергия.

Устойчиво положителна семейна атмосфера варира в диапазона от 23 до 35 бал

 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.