За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Домашно насилие 1

1. Страхуваш ли се от настроенията на приятеля/ приятелката си и внимаваш ли да не го/ я дразниш?

2. Чувстваш ли се отговорна/отговорен за чувствата и поведението на приятеля/приятелката си, когато той/тя те пренебрегва?

3. Чувстваш ли се изолиран/а и смяташ ли, че имаш значително по-малко приятели в сравнение с него/нея?

4. Познаваш ли усещането за злоупотреба с теб, защото си израснал/а в такава среда?

5. Страхуваш ли се да прекратиш връзката си, защото приятеля/приятелката ти те заплашва, че ще се самоубие ако се опиташ да го/я изоставиш?

6. Смяташ ли, че когато се опитваш да говориш с него/нея за своите объркани чувства повече се напрягаш, защото той/тя:
-отказва да говорите за проблема;
-казва ти: “Ти се опитваш да започнеш спор”;

7. Намираш ли че твоят приятел/ка рядко обсъжда с теб своите мисли и планове?

8.Чувстваш ли се като дете във връзката ти? Искаш ли разрешение и оправдаваш ли се за желанията си?

9. Чувстваш ли се безсилен/безсилна и “по-малък“/по-малка” от своя/та приятел/ка?

10. Можеш ли да кажеш “Стоп ”, без да те накажат?

11. Твоят приятел/ка използва ли “ирония” за да те принизи или унижи?

12. Винаги ли той/тя решава кога и къде ще отидете двамата?


Ако си отговорил/а с ДА на един от въпросите, съществува сериозен риск твоят партньор да се окаже насилник!

 

 

 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.