За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Методика за диагностика нивото на депресия на Жмуров

Цел: Методиката е предназначена за диагностика степента на тежест на депресивните симптоми (основно тъга и меланхолия) в момента на изследването.

Инструкция: Предлагаме Ви 44 твърдения, като за всяко едно от тях има 4 отговора (а, б, с, d). От Вас се иска да изберете само един от тях, който според Вас изразява най-точно моментното Ви състояние.

Въпросник

Твърдение № 1:

1. В момента настроението ми не е по-подтиснато (тъжно), в сравнение обикновено.

2. За съжаление, мисля, че съм с по-подтиснато (тъжно) настроение, в сравнение обикновено.

3. Да, настроението ми със сигурност е подтиснато, в сравнение обикновено.

4. Настроението ми  е изключително подтиснато (тъжно), в сравнение обикновено.

Твърдение № 2:

1. Чувствам, че не изпитвам тъжно (траурно) настроение.

2. Понякога имам такова настроение..

3. Често ми се случва да бъда в такова настроение.

4. Имам такова настроение постоянно.

Твърдение № 3:

1. Не изпитвам чувство, че бих могъл (а) да остана без някой много важен за мен човек.

2. Понякога преживявам такова чувство.

3. Имам често такова чувство.

4. Постоянно чувствам, че мога да загубя някой много важен за мен човек.

Твърдение № 4:

1. Нямам чувство, че животът ми е  „улица без изход”

2. Понякога имам такова чувство.

3. Имам често такова чувство

4. Постоянно чувствам, че животът ми е  „улица без изход”.

Твърдение № 5:

1. Нямам чувството, че съм остарял (а)

2. Понякога имам такова чувство.

3. Имам често такова чувство

4. Постоянно имам чувството, че съм остарял (а)

Твърдение № 6:

1. Нямам състояния, в които да ми е тежко на душата.

2. Понякога изпитвам това състояние. .

3. Изпитвам често това състояние.

4. Постоянно се намирам в това състояние.

Твърдение № 7:

1. Спокоен (а) съм за своето бъдеще, както обикновено.

2. За съжаление, бъдещето ми ме безпокои малко повече, от обикновено.

3. Бъдещето ме безпокои значително повече, от обикновено.

4. Бъдещето ме безпокои изключително много, в сравнение обикновено.

Твърдение № 8:

1. В миналото си не виждам нищо по-лошо, в сравнение обикновено.

2. Виждам в миналото си по-лоши неща, в сравнение обикновено.

3. В своето минало виждам много по-лоши неща, в сравнение обикновено.

4. В своето минало виждам само лоши неща, в сравнение обикновено.

Твърдение № 9:

1. Надеждите ми за по-добро бъдеще не са по-малки, в сравнение обикновено.

2. Тези надежди е по-малка, в сравнение обикновено.

3. Тези надежди са значително по-малки, в сравнение обикновено.

4. Надеждите ми за по-добро бъдеще са много по-малки, в сравнение обикновено.

Твърдение № 10:

1. Страхувам се не повече, в сравнение обикновено.

2. Страхувам се малко повече, в сравнение обикновено.

3. Страхувам се значително повече, в сравнение обикновено.

4. Страхувам се изключително много, в сравнение обикновено.

Твърдение № 11:

1. Хубавите неща ме радват така, както и преди.

2. Чувствам, че ме радват по-малко в сравнение преди.

3. Радват ме значително по-малко, в сравнение преди.

4. Чувствам, че изключително малко неща ме радват, в сравнение преди.

Твърдение № 12:

1. Нямам чувството, че животът ми е безсмислен.

2. Понякога имам чувството, че животът ми е безсмислен.

3. Често имам чувството, че животът ми е безсмислен.

4. Постоянно имам чувството, че животът ми е безсмислен.

Твърдение № 13:

1. Не съм обидчив (а) повече, в сравнение обикновено.

2. За съжаление, съм малко по-обидчив (а), в сравнение обикновено.

3. Станал съм много по-обидчив, (а), в сравнение обикновено.

4. Станал (а) съм изключително обидчив (а),  в сравнение обикновено.

Твърдение № 14:

1. Получавам удоволствие от приятни неща, както по-рано.

2. Получавам удоволствие по-малко, в сравнение по-рано.

3. Получавам удоволствие много по-малко, в сравнение по-рано.

4. Не получавам удоволствие от приятни неща.

Твърдение № 15:

1. Обикновено не чувствам вина, ако за това няма причина.

2. Понякога чувствам вина, сякаш съм виновен (а) за нещо.

3. Често имам чувство за вина, сякаш съм виновен (а) за нещо.

4. Постоянно виня себе си, сякаш съм виновен (а) за нещо.

Твърдение № 16:

1. Ако нещо при мен не е както трябва, виня себе си не повече от обикновено.

2. Виня себе си малко повече, в сравнение обикновено.

3. Виня себе си значително повече, в сравнение обикновено.

4. Ако нещо при мен не е както трябва, виня себе си много повече, в сравнение обикновено.

Твърдение № 17:

1. Обикновено не изпитвам ненавист към себе си.

2. Понякога се случва да изпитам ненавист към себе си.

3. Често се случва така, че се ненавиждам.

4. Постоянно изпитвам чувство на ненавист към себе си.

Твърдение № 18:

1. Нямам чувство, че ще затъна в грехове.

2. Понякога изпитвам това чувство

3. Често преживявам това чувство.

4. Сега въобще нямам такова чувство.

Твърдение № 19:

1. Обвинявам себе си за постъпките на другите, не повече от обикновено.

2. Обвинявам себе си за постъпките на другите, повече от обикновено.

3. Обвинявам себе си за постъпките на другите, значително повече от обикновено.

4. За постъпките на другите, виня най-вече себе си.

Твърдение № 20:

1. Състояния, в които всичко да ми се струва безсмислено обикновени не ми се случват.

2. Понякога изпадам в това състояние.

3. Често изпадам в това състояние.

4. Това състояние сега практически не ми се случва.

Твърдение № 21:

1. Чувството, че заслужавам наказание обикновено не преживявам.

2. Сега понякога се случва.

3. Често ми се случва.

4. Това чувство сега практически не ми се случва да преживявам.

Твърдение № 22:

1. Гледам на себе си не по-малко положително, в сравнение преди.

2. Гледам на себе си не толкова положително, в сравнение преди.

3. Виждам в себе си значително по-малко положително, в сравнение преди.

4. Виждам в себе си много малко положителни неща, в сравнение преди.

Твърдение № 23:

1. Обикновено мисля, че не съм по-зле от другите.

2. Понякога мисля, че съм по-зле от другите.

3. Често мисля така.

4. Постоянно мисля, че съм по-зле от другите.

Твърдение № 24:

1. Нямам желание да умирам.

2. Понякога имам такова желание.

3. Това желание се проявява сега при мен често.

4. Сега постоянно имам такова желание.

Твърдение № 25:

1. Никога не ми се случва да  плача.

2. Понякога ми се случва да плача.

3. Плача често.

4. Иска ми се да заплача, а нямам вече сълзи.

Твърдение № 26:

1. Не чувствам да съм раздразнителен (а)

2. Раздразнителен (а) съм малко повече, в сравнение обикновено.

3. Раздразнителен (а) съм значително повече, в сравнение обикновено.

4. Раздразнителен (а) съм изключително много, в сравнение обикновено.

Твърдение № 27:

1. Не съм изпитвал(а) състояние, при което да не чувствам емоциите си.

2. Понякога изпадам в това състояние.

3. Често изпадам в това състояние.

4. Това състояние сега не ми се случва.

Твърдение № 28:

1. Умствената ми активност никак не се е променила.

2.Сега  чувствам някаква неяснота в мислите си.

3. Чувствам, че съм силно оглупял (а) (в главата си имам малко мисли).

4. Аз въобще не мисля за нищо (главата ми е празна).

Твърдение № 29:

1. Не съм загубил (а) интерес към другите хора.

2. Чувствам, че предишният ми интерес към другите хора е намалял.

3. Чувствам, че предишният ми интерес към другите хора доста е намалял.

4. Съвсем съм загубил (а) интерес към другите хора (никой не искам да виждам).

Твърдение № 30:

1. Взимам решение както преди.

2. Сега ми е малко трудно да взимам решения, в сравнение преди.

3. Сега ми е доста по-трудно да взимам решения, в сравнение преди.

4. Сега вече не мога да взимам никакви решения.

Твърдение № 31:

1. Сега съм толкова привлекателен (а), колкото и преди.

2. За съжаление, сега съм малко по-непривлекателен (а), в сравнение обикновено.

3. Аз сън значително по-малко привлекателен (а), от обикновено.

4. Чувствам, че изглеждам направо безобразно.

Твърдение № 32:

1. Мога да работя , колкото обикновено

2. Имам усещането, че ми е малко по-трудно да работя, както преди.

3. Имам усещането, че ми  е много по-трудно да работя, както преди.

4. Съвсем не мога да работя (всичко се разваля, пада от ръцете ми).

Твърдение № 33:

1. Спя не по-лошо, в сравнение преди.

2. Спя малко по-зле, в сравнение преди.

3. Спя значително по-зле, в сравнение преди.

4. Сега почти съвсем не спя.

Твърдение № 34:

1. Уморен (а) съм ,но не повече от обикновено.

2. Уморен (а) съм повече от обикновено.

3. Уморен (а) съм много повече от обикновено.

4. Вече нямам никакви сили за каквото и да било.

Твърдение № 35:

1. Апетитът ми не е по-зле, в сравнение преди.

2. Апетитът ми е малко по-зле, в сравнение преди.

3. Апетитът ми е значително по-зле, в сравнение преди.

4. Сега почти нямам апетит.

Твърдение № 36:

1. Теглото ми остава непроменено.

2. В последно време малко съм отслабнал (а)

3. В последно време забележимо съм отслабнал (а).

4. В последно време отслабнах значително.

Твърдение № 37:

1. Ценя здравето си както обикновено.

2. Ценя здравето си по-малко от обикновено.

3. Ценя здравето си много по-малко от обикновено.

4. Съвсем не държа на здравето си.

Твърдение № 38:

1. Интересът ми към секса е такъв, какъвто и преди.

2. Интересът ми към секса е малко по-малък, в сравнение преди.

3. Интересувам се от секс значително по-малко, в сравнение преди.

4. напълно съм загубил (а) интерес към секса.

Твърдение № 39:

1. Не чувствам, че моето „Аз” се е променило, в сравнение преди.

2. Сега имам чувството, че моето „Аз” малко се е променило.

3. Сега имам чувството, че моето „Аз” значително се е променило.

4. Моето „Аз” така се е променило, че аз не познавам себе си сам (а)

Твърдение № 40:

1. Чувствам болка толкова, колкото преди.

2. Чувствам болка по-силно, в сравнение преди.

3. Чувствам болка много по-слабо, в сравнение преди.

4. Сега почти не чувствам болка.

Твърдение № 41:

1. Някои разстройства (сухост в устата, сърцебиене, запек, астма) имам толкова често, колкото обикновено.

2. Някои от тези разстройства ми се по-често, в сравнение обикновено.

3. Някои от тези разстройства  ми се случват много по-често, в сравнение обикновено.

4. Тези разстройства ми се случват изключително често, в сравнение обикновено.

Твърдение № 42:

1 Сутрин настроението ми не е по-зле, отколкото вечерта преди лягане.

2. Сутрин настроението ми е малко по-зле, в сравнение вечерта преди лягане.

3. Сутрин настроението ми е значително по-зле, в сравнение вечерта преди лягане.

4. Сутрин настроението ми е в пъти по-зле, в сравнение вечерта преди лягане.

Твърдение № 43:

1. Нямам спадове в настроението през пролетта (есента).

2. Веднъж съм имал (а) такъв спад в настроението.

3. Случвало ми се е да имам 2-3 пъти такива спадове в настроението.

4. Имал (а) съм такива спадове на настроението много пъти.

Твърдение № 44:

1. Имал (а) съм лошо настроение, но то продължава за кратко време.

2. Подтиснатото ми настроение може да продължи седмица, дори месец.

3. Подтиснатото ми настроение може да продължи месеци.

4. Подтиснатото ми настроение може да продължи година и повече. .

Ключ:

Всеки отговор на твърдението получава бал по схема, както следва: „а” = 0 бал; „b” = 1 бал; “c” = 2 бал; “d” = 3 бал.

 

Обработка и интерпретация на резултатите:

Определена сума на бала в съответствие с ключа получава:

# от 1 до 9 бал – отсъства депресия или е незначителна;

# от 10 до 24 бал –минимална депресия;

# от 25 до 44 бал – лека депресия;

# от 45 до 67 бал – умерена депресия;

# от 68 до 87 бал – изразена депресия;

# от 88 и повече бал – дълбока депресия.

 

 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.