За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Стабилност на брака

Цел: Тестът е самодиагностичен и е предназначен за определяне степента на стабилност и удовлетвореност от брачните отношения.

Инструкция: Предлага ме Ви 30 твърдения, на които следва да отговорите с „да” – ако сте съгласен(а)  и това се отнася за Вашите отношения с партньора Ви) или с „не” – ако не сте съгласен (а).

Въпросник:

1. Настроението ми често се разваля в къщи.

2. От всяка дреболия в нашето семейство възниква кавга..

3. Когато ми се случват неприятности, винаги имам усещането за самота.

4. Почивките по време на отпуските са винаги по-приятни със съпруга (съпругата), вместо да бъда сам (а).

5. Не обичам да споделям своите професионални и обществени проблеми и интереси със съпруга (та) си.

6. Когато се чувствам зле, съпругът (та) ми, става особено чувствителен (на) и внимателен (на).

7. Никога не съм чувал (а) от съпруга (та) си лоша дума.

8. Доставя ми удоволствие да полагам грижа за съпруга (та) си.

9. Уверен (а) съм, че след брака, любовта между съпрузите затихва.

10. Съпругът (та) ми обикновено е нежен (а) и ласкав (а) към мен.

11. Всички наши кавги, бързо завършват с помирение.

12. Ние винаги отбелязваме годишнините от брака си.

13. Съпругът (та) ми е готов да ме поддържа винаги във всички мои трудности.

14. Почти всички приятели/приятелки на съпруга (та) ми харесват.

15.  Съпругът (та) ми не приема при сърце моите проблеми.

16. Предпочитам да се срещам с моите познати без съпруга (та) ми.

17. Съпругът (та) ми говори за моята работа с пренебрежение.

18. Ние със съпругът (та) ми имаме еднакви оценки за постъпките на хората.

19. Ние със съпругът (та) ми имаме много общи интереси и увлечения.

20. Не съм и няма да променя навиците си, дори ако те не се харесват на съпруга (та) ми.

21. Според мен, аз имам в семейството повече отговорности, отколкото права.

22. Бракът ограничи много повече моята свобода, отколкото очаквах.

23. Не бива да се отстъпва на съпруга (та), това ще доведе до подчинение и неравенство.

24. Дразня се от това, че всички житейски проблеми трябва да разрешавам сам (сама).

25. Не очаквах, че семейният бит ще ми отнема толкова време и сили.

26. Интимните ни отношение винаги помагат за нашето помиряване.

27. Невъзможно е да не се съобразявам с настроението на съпруга (та) ми.

28. Рядко показвам лошото си настроение в къщи.

29. Ако семейният ми живот не става по-добър, по-добре е двамата да се разделят.

30.  Съпругът (та) ми умее да ме разбира като никой друг

Обработка на резултатите:

Всеки отговор който съвпада с ключа получава по 1 бал. Баловете се събират и крайната сума се отнася към четири категории ниво на стабилност на брака.

Ключ:

По 1 бал получава отговор „да” на въпроси: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28, 30

По 1 бал получава отговор „не” на въпроси: 1, 2, 3, 5, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29

Интерпретация:

# от  0 до 6 бал. Бракът Ви се намира на границата на разрушаването и само общото желание на двамата съпрузи може да спаси угасващите чувства.

# от 7 до 14 бал. Може да се говори за наличието на напрежение в отношенията, но уважението към чувствата на партньора и умението да се отстъпва, могат да окажат положително отношение върху опънатите отношения.

# от 15 до 24 бал. Може да се говори за високо ниво на взаимно разбиране в семейството и наличие на позитивна атмосфера.

# от 25 до 30 бал. Бракът се отличава със завидна стабилност, а партньорите са удовлетворени от връзката си.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.