За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Членство

Фондация „Ръка за помощ” е член  на:

Национален алианс за работа с доброволци

Център за работа с доброволци към Фондация "Ръка за помощ" е част от Мрежата на НАРД от месец септември 2013 година.

Фондация "Национален алианс за работа с доброволци" /НАРД/ е учредена в Пловдив през май 2000 година, като организация в обществена полза. Мисията на НАРД е да възроди доброволческата традиция в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на добровлчеството.

НАРД обединява в мрежа 47 Центъра за работа с доброволци /ЦРД/ на територията на 20 области в страната.Национална мрежа за децата
Фондация „Ръка за помощ” е член на мрежата от 2010 година. От 2011 г. Албена Бонева е член на Контролния съвет към Мрежата


Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. Мрежата гарантира правата и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, осъществява застъпнически и лобистки кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. Екипа от експерти към мрежата изработва информирани политики за децата и семействата. Активно се работи за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях.

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ – България

Фондация „Ръка за помощ” е член на Сдружението от 2005 г.


Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца /СПСПД/ ФИЦЕ – България е неправителствена организация, създадена през 2001г.
ФИЦЕ - България обединява професионалисти в сферата на грижа за деца. В организацията доброволно членуват около 100 юридически и физически лица – домове за деца, интернати, възпитателни училища, неправителствени организации, възпитатели, социални работници, студенти, преподаватели.
ФИЦЕ – България е част от международната организация ФИЦЕ – ИНТЕР - Международна федерация на възпитателните общности. ФИЦЕ – ИНТЕР е със статут на консултант към ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ЕКОСОК и Съвета на Европа и има свои представителства в над 40 страни на света.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.