За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

дек 8, 2011

Да поговорим за деинституционализация!


Фондация Лумос организира обучение по деинституционализация, което се провежда в Добрич от 7-ми до 9-ти декември. Фондация Лумос е международна благотворителна организация. Нейната мисия е да сложи край на системното институционалзииране на деца в неравностойно положение. Обучението се основава на опита на експерти на Фондацията, реализиран в различни държави, има за цел да  представи систематизиран модел за промяна на грижите за деца, настанени в специализирани институции. Обучението се провежда в Международен колеж гр. Добрич.

На обучението са поканени представители на общинса администрация, институции за деца, доставчици на социални услуги и др. Албена Бонева – председател на УС на Фондация “Ръка за помощ” бе поканена за участие в качеството си на представител на организация, предоставяща социални услуги за деца и семейства.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.