За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

сеп 18, 2012

Сътрудничество между неправителствени организации


На 17 септември в залата на Център за обществена подкрепа на Фондация “Ръка за помощ” се проведе среща между представители на НПО сектора в Добрич и Асоциация на български черноморски общини, Варна.

По време на срещата представители на Асоциацията преставиха своя проект “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”.

Проектът цели изграждане на устойчив модел за повишаване на капацитета и за насърчаване ефективното сътрудничество между неправителствените организации в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини чрез прилагане на добри европейски практики, обмяна на опит, знания и идеи.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1.Засилване сътрудничеството и взаимопомощта между неправителствени организации, работещи в социалната сфера
2. Повишаване капацитета на социално ориентираните НПО за взаимно сътрудничество и координирани дейности
3. Изграждане на „Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество” (уеб-базирано електронно приложение), която да инициира диалог, да активизира и улесни комуникацията между нестопанските организации от различните социални сектори, да осигури прозрачност в работата на НПО, да популяризира техните кампании и проекти, да съдейства при създаване на връзки с европейски НПО, работещи в различните социални сфери
4. Провеждане на успешна информационна кампания, която да гарантира интерес към създадената социална мрежа, нейната устойчивост и мултиплициране на генерирания опит

Фондация “Ръка за помощ” и други неправителствени организации от Добрич ще вземат участие в проектните дейности.

 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.