За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

окт 24, 2012

Работно посещение в Анкона, Италия


От 15 до 19 октомври се състоя работно посещение в град Анкона, Италия, в което взе участие Теменужка Славова – ръководител екип към Фондацията. Работното посещение бе част от проект “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество”, който се изпълнява от Асоциация на български черноморски общини.

Проектът цели изграждане на устойчив модел за повишаване на капацитета и за насърчаване ефективното сътрудничество между неправителствените организации в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини чрез прилагане на добри европейски практики, обмяна на опит, знания и идеи.

Целта на посещението бе запознаване на представители на НПО от социалната сфера  с чуждия опит и с добрите европейски практики, прилагани от италианския социален консорциум COOSS MARCHE.

По време на посещението си представителите на НПО имаха възможност да посетят различни социални услуги, управлявани от COOSS MARCHE - Дневен център за хора с увреждания, Жилищен център за възрастни, Център за персонализирана работа и включване на хората с увреждания.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.