За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

мар 10, 2014

Партньор в доброто


В края на месец февруари служители на ЛИДЛ България дариха на Фондация “Ръка за помощ” ваучери на стойност 980 лв. Ваучерите ще бъдат изразходвани за закупуване на хранителни продукти за нуждите на Център за временно настаняване, управляван от организацията. Центърът е разкрит през есента на 2013 г. В него се предлага комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на бездомни мъже с цел тяхната социална интеграция, задоволяване на ежедневните им потребности и предоставяне на временен подслон. Капацитетът на услугата е 6 души. Основните дейности в Центъра целят предотвратяване на социалната изолация, в която се намират лицата и решаване на конкретни социални проблеми. Процесът на социална интеграция е съобразен с конкретните нужди на потребителите. Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти, битово и трудово устройване. Помещава се в общински жилищен имот, който е отдаден безвъзмездно от Община град Добрич за срок от пет години. Всички ремонтни дейности и издръжката на Център за временно настаняване се осъществяват от дарения, направени на организацията.

Целият екип на Фондацията изказва своята благодарност към служителите на ЛИДЛ България за избора им да проявят човечност и съпричастност към хората, останали без дом!


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.