За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

мар 27, 2014

Фондация "Ръка за помощ" с най-добра практика за България


Фондация “Ръка за помощ” бе избрана да представи проект  „Превенция чрез ранно образование”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива", като най-добра практика за България в областта на ранно детско равитие. Албена Бонева – Председател на УС, официален представител на организацията представи модела за работа с деца  от етническите малцинства и техните родители, в който семейството получава комплексна подкрепа във възможно най-ранен етап от развитието на детето. Децата, обхванати в проекта, са на възраст 4-6 години и са разпределени в две предучилищни групи. Важен подход в работата на екипа е въвличане на родителите в съвместни дейности с децата и използването на медиатор от ромската общност, който улеснява комуникацията и достъпа до семействата и децата.

Представянето се състоя на 25-ти и 26-ти март в рамките на тематичен семинар за обмен на добрив практики в сферата на ранно детско развитие, организиран от Национална мрежа за децата, в партньорство с европейската мрежа за децата Юрочайлд и Министерството на образованието и науката.

Международната среща се проведе в рамките на проект "Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Представители на организации от 5 държави  - Босна и Херцеговина, Румъния, Северна Ирландия, Шотландия и България презентираха своите практики и обсъдиха теми, свързани с ранното детско развитие.

 

 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.