За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Новини

окт 20, 2016

Сесии сред ученици


През месец октомври стартираха отново интерактивни сесии "Превенция на насилието" сред ученици от 5 клас на СУ "Димитър Талев" и СУ "Св. Климент Охридски". Сесиите ще бъдат представени и пред осмокласниците от двете училища. Доброволци към организацията, които са преминали обучение и са подготвени, водят сесиите. Целта е да бъде понижено нивото на агресията сред учениците от една страна, а от друга да бъдат стимулирани да изразяват емоциите си по приемлив начин, който не вреди на околните и на тях самите. Сесиите се провеждат се за втора учебна година като част от дейностите по проект "Свят без насилие", който се осъщесвява с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по Програма Дъга 2015 - 2017, с финансовата подкрепа на Фондация Велукс. Целта на проекта е да се създаде модел на детско и младежко участие в двете училища, като в процеса бъдат включени деца, родители, учители, доброволци към организацията, медии и граждани.

/снимки/