За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Новини

яну 5, 2017

Стратират кампании срещу насилието в две добрички училища


Ученици от СУ "Димитър Талев" и СУ "Св. Климент Охридски" стартираха реализирането на кампании срещу насилието, които целят да подобрят училищния климат. Дейностите, заложени в кампаниите са инициирани от самите ученици и ще се осъществят с помощта на техните учители и родители.  Идеята на кампаниите е активно включване на цялата училищна общност - деца, учители и родители, която да се обедини и да работи заедно за намаляване нивото на агресия. дейностите, които учениците са планирали са разнообразни и част от тях включват изработване на рекламни материали, свързани с насилието, изработка на позитивни послания, отбелязване на Деня на толерантността, дебати, конкурси и др. Кампаниите ще продължат до края на учебната година. Те се реализират и финансират в рамките на проект "Свят без насилие", който се осъществява с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по Програма "Дъга" 2015 -2017, с финансовата подкрепа на Фондация "Велукс". Целта на проекта е да бъде създаден модел на детско и младежко участие в двете училища, като в процеса ще се включат деца, родители, учители, доброволци на организацията, медии и граждани.