За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

май 25, 2009

Бон шанс!


Фондация “Ръка за помощ” спечели нов проект, който се финансира от Фонд “Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика. Проектът се нарича “Възможност за утре” и цели повишаване на социалните компетенции на 15 деца и младежи в риск на възраст от 7 до 18 г., чрез реализиране на тренинги за формиране на умения за самостоятелен живот; тренинги за професионално ориентиране; трудотерапия, арт терапия, индивидуални консултации с децата от целевата група и техните родители.
Тренингите ще бъдат водени от социални работници, педагог и един доброволец, работещи в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, управляван от Фондация «Ръка за помощ», гр. Добрич. Децата ще бъдат разделени на две групи съобразно тяхната възраст и ниво на развитие. Тренингите на двете групи ще се провеждат едновременно.
Центърът предлага социални услуги за деца, за които Фондация «Ръка за помощ» има издаден лиценз от ДАЗД и е регистрирана в регистъра на АСП.
Проектът представлява надграждане върху проект «С увереност в бъдещето», в рамките на който взеха участие 20 деца и младежи от ДДЛРГ «Дъга». В настоящото проктопредложение е предвидено да бъдат включени деца и младежи в риск, които до момента не са ползвали услугите на ЦСРИ.

Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.