За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

юни-2011

17-12-2009
В края на месец ноември приключи проект “Достоен живот за децата на Добрич”, в който фондация “Ръка за помощ” бе партньор. В резултат от проекта 26 деца и младежи от Дом “Дъга” получиха шанса да заживеят в един от трите новосъздадени Центрове за настаняване от семеен тип, които се помещават в сградата на самия дом. Помещенията са напълно ремонтирани и обзаведени, съобразно потребностите на децата. За децата и младежите, ползващи новите услуги полагат грижи 7 новоназначени социални работника. Какво е различното в Центровете за настаняване от семеен тип?
02-11-2009
В хода на проект “Достоен живот за децата на Добрич”, в който фондация “Ръка за помощ” е партньор, нашите приятели Петя и Арман Лалеян от фондация Bridge of intersection от САЩ, които многократно са правили дарения за Дом “Дъга”, отново дариха средтсва в размер на 1 500 $, за да помогнат.
09-10-2009
На 13 октомври от 10.00 часа в хотел «България», гр. Добрич ще се проведе семинар «Деинституционализация = Достоен живот за децата на Добрич?». На събитието местната власт, отдел «Закрила на детето», клиенти, фондация "Ръка за помощ" и ФИЦЕ-България ще представят своите гледни точки за процеса на деинституционализация и бъдещето на социалните услуги в гр. Добрич.
01-10-2009
На 30 септември целият екип на фондация “Ръка за помощ” има честта и удоволствието да се запознае лично с г-н Роман Капаул - член на управителния съвет на фондация "Мари и Пол Бишов", която подкрепя нашата дейност вече две години.

Page 1 of 8  > >>


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.