За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Поведение в конфликтна ситуация

Най-често задаваните въпроси за конфликт са:

  • Правилно ли съм постъпил(-а) в тази ситуация?
  • Какво трябва да направя, ако…?
  • Правилно ли е да изливам всичките си емоции, когато ме връхлетят, или  е по-добре да ги скривам?
  • Правилно ли е в конфликт да защитавам кауза, с която не съм съгласен, но дългът ми го изисква?

Добре е да знаете, че няма правила, няма рецепти и няма специалист, който да ви каже: В тази ситуация ще действаш така! – и това действително да работи. Една ситуация може да се повтори, но нейната предистория и участници всеки път са различни, ще пораждат различни емоции и затова да се определи правило за действие звучи някак нелепо.

Всеки човек разполага със спектър от 5 вида поведение в ситуация на конфликт. И всеки вид е различно развит: към един или повече от тях той има силна склонност, докато друг може да е почти напълно закърнял. За да боравим приблизително еднакво добре и с петте, се налага умишлено да се вкарваме в ситуации, за да тестваме различни видове поведение. Всяка ситуация изисква своя подход. Ние решаваме дали ще я изгубим или ще спечелим. Но едно поведение не може да се окаже винаги печелившo.  Не може само да викаме или само да отстъпваме. Това говори за нежелание за развиване на потенциала. А у всеки от нас такъв дреме и чака удобния момент да го събудим, за да заработи в наша полза.

Предлагам ви петте вида поведение и техните характеристики. Изборът за тяхното приложение в практиката е изцяло във вашите ръце и глави. Определено новият тип поведение, различен от доминантния ви, с който решите да експериментирате, няма да се понрави или ще изненада околните. Иначе пък рискувате да си останете предвидими, а това е скучно.

Бъдете различни, бъдете интересни, бъдете изненадващи!

Но преди да ви напиша за различните стилове на поведение, нека ви приложа самия тест. Когато експериментирате, и ако смятате, че опитите ви са успешни, резултатът всеки път трябва да е различен.

Степените са:

1- не се отнася до мен

2- понякога се отнася до мен

3- определено се отнася до мен

НАЙ-ЧЕСТО ПРИ ОБСЪЖДАНЕ АЗ:

1

2

3

1.

Прекъсвам другите

 

 

 

2.

Опитвам се да
въздам спокойна обстановка

 

 

 

3.

Опитвам се да
разбера другите гледни точки

 

 

 

4.

Отдръпвам се,
стоя настрана

 

 

 

5.

Оставям друг,
по-авторитетен, да реши проблема

 

 

 

6.

Настоявам на
своето мнение

 

 

 

7.

Опитвам се да
разбера същността на проблема

 

 

 

8.

Опитвам се да
постигна компромис при решението

 

 

 

9.

Използвам шеги в
трудни моменти

 

 

 

10.

Опитвам се да не
драматизирам нещата

 

 

 

11.

Опитвам се да се
наложа с всички средства

 

 

 

12.

Сътруднича за
намиране на алтернативно решение

 

 

 

13.

Търся решение на
принципа И вълкът – сит, и агнето -
цяло

 

 

 

14.

Отстъпвам от
мнението си в конфликти, възникнали при вземането на решения

 

 

 

15.

Търся компромис
при решаването на проблема

 

 

 

16.

Използвам
авторитета си, за да попреча на другите да се наложат

 

 

 

17.

Предлагам начини
за решение, така че всички да сме печеливши

 

 

 

18.

Предразполагам
другите да се чувстват добре

 

 

 

19.

Правя
необходимото, за да предотвратя напрежението

 

 

 

20.

Настоявам за
отлагане на решението

 

 

 

Подходи:
I – силов (аз печеля – ти губиш)
II – сътрудничество (аз печеля и ти печелиш)
III – компромис (еднакъв процент печалби и загуби)
IV – отстъпване (аз губя – ти печелиш)
V – отбягване (аз губя и ти губиш)

 

 


I


II


III


IV


V


силов


сътрудничество


компромис


отстъпване


отбягване

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

Общо:

Общо:

Общо:

Общо:

Общо:

Нанесете точките, които имате за всеки един въпрос, за да се образува балът за отделните подходи.
Високият бал по една или две от скалите показва предпочитанието и степента, в която изследваното лице използва с лекота този стил. Колко повече стилове лицето има в своя репертоар от стратегии на поведение при конфликтни ситуации, толкова повече ефективността на работа му е по-висока.

СИЛОВИЯТ ПОДХОД = поведение АКУЛА или АЗ ПЕЧЕЛЯ – ТИ ГУБИШ е характерен за хората, които най-често попадат в графа конфликтни. Това са холерични типове, които трудно овладяват емоциите си и избухнат ли веднъж, могат да пометат всичко по пътя си. Те не отстъпват от позициите си и държат на своето мнение. Рядко се вслушват в аргументите на отсрещната страна и не правят усилие да разберат другите гледни точки. Често прекъсват събеседника си, опитват се да се наложат с всички средства, използват авторитета си, акумулират напрежение.

Този тип поведение е печеливше, когато нямате време за обсъждане на даден проблем и трябва авторитарно да наложите решението си. Когато се окажете между чука и наковалнята и двете страни не могат да бъдат убедени по друг начин, освен чрез вашето налагане на мнение.

Нямате полза да сте акула, ако опонентът ви също е. Помните поговорката По-умният отстъпва! Не можете да разрешите конфликт в своя полза с това поведение, ако търсите съдействието или зависите от висшестоящ. Както вие не чувате, докато викате (и дори като млъкнете), така и вас не ви чуват. Имайте предвид, че всяко физиологично състояние трае само 20 минути. Ако вие решите да му дадете restart, изборът е ваш! Последствията – също.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО = поведение СОВА или АЗ ПЕЧЕЛЯ – ТИ ПЕЧЕЛИШ е най-зрялото поведение. Единици са тези, при които този тип е водещ по рождение. Той изисква дълбока емоционална и интелектуална зрялост. Характерен е с това, че хората, които с лекота боравят с него, са в състояние да поставят проблема на масата и да седнат с противника си от една и съща страна на тази маса, за да го разрешат заедно, а не той да седи между тях. Само така няма да има губеща страна. Коефициентът на емоционална интелигентност на този тип хора е близък или равен на максималния. Това е единственият тип поведение, при който няма ощетени и няма отрицателни характеристики.

КОМПРОМИСЪТ = поведение МЕЧЕ или ЕДНАКВИ ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ е поведението, към което се прибягва най-често. Едната страна е склонна да отстъпи от позициите, ако и другата направи същото. У противниците не остава чувството на едностранна загуба. Всеки знае, че прави крачка назад в името на общата цел, но това не го кара да се чувства зле, защото тази крачка е и за двете страни. (Аз заради тебе…, но и ти заради мене (или аз -  на тебе, ти -  на мене…  и така сме квит. Няма прецакани.) Тук също се изисква немалка зрялост. Поведението тип тропащо ревящо момиченце в магазин за кукли няма да убеди противника ви да ви купи куклата, дори да му обещаете, че като излезете, ще му вземете сладолед. Хладнокръвието и по-твърдият тон вършат чудесна работа, когато предварително сте си дали ясна сметка, че сте готови на малка жертва и ще помолите за същото противника, независимо от неговата предварителна настройка.

ОТСТЪПВАНЕ = поведение ЛИСИЦА или АЗ ГУБЯ – ТИ ПЕЧЕЛИШ (другата фраза за това поведение е Ще те убия с ласкателства!) е характерно за хората, които не обичат шумотевицата и отрицателните емоции в конфликтна ситуация. Те често потискат собствените си желания и емоции с цел да угодят на другите. Така рискуват (особено в една двойка) да станат безкрайно скучни и безинтересни и да бъдат приемани като хора без собствено мнение. Сигурно често сте чували себе си или някой да казва: Ама, разбира се, ще стане както искаш. Ти знаеш най-добре. Само мир и любов да има! Ако това се практикува постоянно, вече става въпрос за липсата на всякакво себеуважение. Помислете добре какви ползи ви носи това…

Има обаче ситуации, които налагат такъв тип поведение, онези, за които се казва, че не е уместно да риташ срещу ръжена. Привидно заетата позиция на жертва в случая съвсем не е безобидна или случайна. Жертвата много добре знае, че в друг един момент би могла да напомни за това, че е прегазила убежденията си. Това е поредният тип емоционално зряло поведение. Препоръчително е това поведение да се използва понякога. Вероятно си спомняте фразата на Софроний Врачански Преклонената глава сабя не я сече! Помнете, че имате 1 глава и тя може да бъде отсечена само веднъж. Как ще живеете, ако ви я резнат още при първото ви поведение на акула?

Неслучайно поведението носи името лисица. Тя е съобразително, но достатъчно хитро същество, което винаги знае от къде ще му дойде ползата и кога трябва да направи реверанс. Използвайте с добре премерен финес това поведение и не го приемайте като генерален личностен стил.

ОТБЯГВАНЕ = поведение КОСТЕНУРКА или АЗ ГУБЯ – ТИ ГУБИШ спокойно бихме могли да наречем и поведение щраус – скриваме си главата и проблемът изчезва. Да, ама не! Най-губещата тактика от всички възможни е именно тази. Да избягаш от проблема, означава само да си го носиш още известно време със себе си. Склонни ли сте да се движите опасани дълго с колан с експлозиви? Така рискувате да гръмнете самите вие. Ако противникът ви не ви е в обсега, нищо няма да му се случи, но и той ще е загубил спора поради това, че не се е състоял. При конфликтите, за разлика от спорта, има служебни загуби, а не служебни победи.

Веднъж възникнала проблемната ситуация, тя не избледнява с времето, не изчезва. Просто съберете куража да я сложите на масата. А от там насетне как ще разположете силите около самата маса… всичко е във вашите ръце!

УСПЕХ!


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.