За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Разбирате ли противоположния пол

Отдавна е известно, че мъжете и жените се различават по своето поведение. Психологическите изследвания са доказали, че когато човек се намира в присъствието на други хора, той проявява т. нар. „двойно поведение”, включва се механизъм за „социална желателност”. Това е един стремеж на личността, да се хареса на другия за да получи одобрение и похвала. При това, в присъствието на противоположния пол, поведението на мъжа или жената се променя съществено. Този феномен се обяснява с навика на хората да играят роли – роли на мъже и роли на жени.  Известна е фразата на Шекспир: „Светът е театър и всички ние сме актьори в него”.

Да се разбират мислите и  чувствата, и предугаждат реакциите на хората е способност, която човек развива с жизнения си опит. Подобно качество разширява възможностите на човек да взаимодейства с другите успешно.

Цел: Тестът е предназначен за диагностика на социалната роля, която най-често човек играе в присъствието на другия пол.

Инструкция: Предлагаме Ви 11 различни житейски ситуации, в които участват персонажите на мъж и жена. Прочетете внимателно всеки от текстовете. От Вас се иска да отговорите на поставените въпроси за всяка ситуация.

Въпросник:

1. Мъж и жена отварят кутия с бонбони, получена като подарък. Единият от тях взима бонбон и започва да го дъвче целия, а другият, внимателно отхапва малко парченце от своя, опитвайки го.  Кой от двамата внимателно опитва от бонбона си: мъжът или жената?

 

2. По време на приятелска среща, единият от гостите твърди, че днес вече хората са загубили интерес към полетите до луната.  Домакинът се съгласява и дори привежда факти от социологическо изследване.  Трети от гостите обаче заявява: „Не вярвам на тези изследвания, аз лично бих летял до луната”.  Отговорете кой от двата пола разсъждава по този начин (кой е казал последната фраза)?

 

3. Вечерта двамата съпрузи четат книги в спалнята си, а в съседната стая спи болното им дете.  Единият от тях вдига очи от книгата и казва: „безпокоиш ли се? Не трябва, лекарят каза, че няма нищо страшно”.  Кой от двамата е забелязал тревогата и безпокойствието в другия?

4. Съпрузи обядват в ресторант. Единият поръчва непознато, но рекламирано ястие, а другият избира популярно и добре познато.  Кой от двамата е любопитния чревоугодник?

 

5. Семейство посещава магазин за битова техника и инструменти. В единия край са представени най-съвременни изделия, а в други – добре познати, широко и отдавна използвани.  Кой от двамата е проявил интерес към новите изделия?

 

6. Съпружеска двойка е взела решение да обнови гардероба си и отива в магазин за дрехи.  Единият от тях веднага се насочва към продавача и обяснява точно какъв вид дреха, размер, цвят, десен и пр. му е необходим. Другият обхожда селия магазин и на въпроса на продавача отговаря, че все още не взел решение какво да купи. Кой от двамата е колебаещият се е избора?

7.  Мъж и жена пътуват в автомобил. Бензинът е на свършване, дори свети сигналната лампа.  Единият от тях предлага да се отклонят и заредят в близка бензиностанция, но другият настоява да продължат до следващата бензиностанция, защото там има по-малко опашка за зареждане и е по-евтино. Кой от двамата е предразположен към рисковото пътуване?

 

8. Семейство се отправя на разходка в непознат град, но малко по-късно се объркват и не могат да намерят пътя за хотела.  Единият от тях предлага да попитат някой местен за пътя, а другият е на мнение, че трябва сами да намерят пътя и да продължат.  Кой иска да потърсят помощ?

 

9. Автомобилът спира на бензиностанция и служителят предлага: „Искате ли проверка на маслото”. Единият от съпрузите отговаря: „Не, благодаря бързаме”. Другият обаче е склонен да приеме услугата. Кой от двамата иска да бъде проверено маслото?

10. Пред червен светофар на улица с три ленти са спрели три автомобила, всеки в отделна лента.  Още преди да светне зелен светофар, единият от тримата водачи рязко потегля напред. Какъв е полът му?

 

11. Семейство гледа в театър драматично представление. Кой от двамата преживява сантименталните сцени?

 

Отговори (ключ):

1. Жената. Обикновено мъжете не са така претенциозни. За жената това поведение е традиционно.

2. Жената. Тя е убедена, че всеки има право на мнение и човек не бива да генерализира или се фиксира само върху едната страна на нещата. Тя е по-предпазлива и допускаща вариации – качество, което я прави по гъвкава и адаптивна. За нея всеки има право да мечтае и да се надява.  Мъжете са по-големи реалисти и прагматици.

3. Мъжът. Психологически изследвания доказват, че мъжете по-добре чувстват психологическото състояние на жените.

4. Жената. Също по емпирични данни представителите на красивия пол са по-любопитни и се стремят да изпробват новото и непознатото.

5. Мъжът. Учени от Института за изучаване проблемите на мотивацията във Флорида доказват, че мъжете са по-любопитни, когато става дума за технически новости.

6. Жената. Установено е, че мъжете посещават магазините с точно определена цел, знаейки какво точно търсят, а жените решават това на място.

7. Мъжът. По мнение на специалисти, мъжете са склонни да поемат риск, управлявайки автомобила си с критично състояние на количеството гориво, а жените преживяват безпокойство, нервничат и предпочитат да не рискуват.

8. Мъжът. Мъжете почти винаги са уверени в себе си (самоуверени), че ще намерят правилния път и не допускат, че това няма да стане.  За жените подобна самоувереност не е присъща. Тя е по-склонна да потърси помощ, закрила, подкрепа в другите хора.

9. Жената. Психологически изследвания доказват, че жената проявява много по-голям интерес към хората, докато мъжете – от механизми и техника. При жените е по-слабо изразена комерсиалността, пред отношението с хората.

10. Мъжът. Обикновено мъжът се идентифицира с автомобила си – приема го като символ на власт, доминантност, сила, господство, авторитет. При това, много от мъжете при тази идентификация, се опитват да балансират своята ниска самооценка. Животът познава много случаи, при които мъже с дефицити в социалния си статус (обществено положение, образование, материално състояние, авторитет и пр.) се стремят да компенсират чрез това посредством огромни автомобили. За жените този терен за самоутвърждаване не е значим. Те използват други способи за да проявяват своята сила, при това много по-успешно и без агресивна демонстративност.

11.  И двамата. Оказва се, че при двата пола емоционалните реакции са много сходни, различие има само в проявлението на тези реакции.

Обработка на резултатите:

Всеки правилен отговор получава бал – 1, а правилния отговор на 11 въпрос се оценява с 2 бала.

# до 3 бала – Вие определено нямате идея за това, какво вълнува и какво може да очаквате от представителя на другия пол.  Подобна неосведоменост би породила доста неприятности в общуването.  Помислете и се опитайте да отговорите на един въпрос, за що се получава така – възможно е да имате слаб интерес или неумение да разбирате обкръжението си.  Ако откриете отговор, считайте наполовина проблемът Ви за решен

# от 4 до 7 бала – Вашите отговори показват, че Вие добре разбирате мислите и чувствата на обкръжението си. Способен (а) сте дори по невербалните сигнали на другия, да установите реакцията му. Това несъмнено е ценно качество.

#  повече от  8 бала – Вие отлично разбирате хората. Имате практичен опит, развита интуиция и способности да съпреживявате и разкривате мислите, чувствата и потенциалните реакции на другите. Разполагате с изключително силно оръжие в взаимоотношенията си с хората.

 

 


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.