За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Мисия

Нашата визия

Визията на фондация “Ръка за помощ” е повече деца в България да растат обичани, приемани и ценени от семействата си и обществото, такива каквито са.

Нашата мисия

Мисията на организацията е да работи за повишаване благосъстоянинието на децата и семействата, като инвестира във физическото, емоционално и личностно развитие на подрастващите и мобилизира семейството и обществото за активно участие в процеса. Подкрепяме деца и семейства като се фокусираме върху подобряване възможностите на децата да учат и развиват способностите си, за да се справят с бъдещите предизвикателства.

В какво вярваме?

 • Децата, независимо от техния етнос, раса, поведение и физически и умствени възможности са ценни, значими и се нуждаят от обич, сигурност и условия за развитие на потенциала си.
 • Семействата са незаменима ценност, затова тези които са в криза трябва да получат навременна помощ, за да се осигури стабилна и сигурна среда за техните деца.
 • Общественото благополучие е резултат от активното въвличане на всички ни в помощ на по-слабите и нуждаещите сe.

Нашите ценности

Екипът на фондация “Ръка за помощ” е движен от ценности, които считаме, че са в основата на работата ни.

 • Работим за подобряване живота на децата, като нашият подход се базира върху индивидуалните нужди на всяко едно от тях;
 • Убедени сме, че родителите са най-важните хора в живота на всяко дете;
 • Нашият екип се учи непрекъснато търсeйки отговори, нови идеи и начини, за да работим успешно;
 • Осигуряваме динамична, приятелска и подкрепяща атмосфера за всеки един член на екипа;
 • Грижим се за професионалното израстване на всеки един от нас;
 • Насърчаваме откритите и честни взаимоотношения помежду ни;
 • Оставаме верни на мисията и ценностите на организацията;
 • Работата ни се основава на добри партньорства и лоялност към хората;
 • Ценим високо доверието на всеки един партньор и дарител;
 • Държим на прозрачността и отчетността пред всички наши дарители и партньори.

Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.