За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Център за работа с доброволци

От месец септември 2013 година, Фондация “Ръка за помощ” стана домакин на Център за работа с доброволци, който е част от Мрежата на Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/. Дейността на Центъра се финансира изцяло от Фондация “Ръка за помощ”. Към организацията има близо 30 доброволци на възраст от 15 до 19 години, които са ученици от различни училища в град Добрич. Доброволците участват активно в проекти, инициират и участват в различни кампании, насочени към уязвими групи.

Основните дейности, в които участват младежите са:

  • Прилагане на Менторска програма с деца на възраст 9-10 години от ОУ “Христо Смирненски”, при които има наличие на образователни, социални и/или емоционални дефицити;

  • Работа с деца от етническите малцинства на възраст от 4 до 6 години, които посещават Детска градина “Надежда” към Фондацията;

  • Работа с деца със специални нужди на възраст от 4 до 10 години, които ползват услугите на Център за обществена подкрепа към Фондацията.

Младежите преминават различни обучения към Фондацията, които са им неоходими във връзка с придобиване на компетенции, нужни при работа с различните групи хора и личностното им израстване.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.