За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Център за временно настаняване

Център за временно настаняване е социална услуга в общноста, която Фондация “Ръка за помощ” предлага от есента на 2013 година. В него се предлага комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на бездомни мъже с цел тяхната социална интеграция, задоволяване на ежедневните им потребности и предоставяне на временен подслон. Капацитетът на услугата е 6 души.

Основните дейности в Центъра целят предотвратяване на социалната изолация, в която се намират лицата и решаване на конкретни социални проблеми. Процесът на социална интеграция е съобразен с конкретните нужди на потребителите. Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти, битово и трудово устройване.

За постигане на тези цели се организират мероприятия, свързани с:

· Организиране на индивидуални или групови, социални, медицински, правни и други консултации;

· Съдействие при издаване на документи за самоличност;

· Насочване и съдействие за избиране на личен лекар /при необходимост/;

· Съдействие за устройване с жилище;

· Съдействие за получаване на доболнична, неотложна или спешна медицинска и стоматологична помощ;

· Съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ за отпускане на пенсия;

· Насочване и съдействие при подготовка на набора от документи необходими за явяване пред ТЕЛК/НЕЛК;

· Съдействие при подготовка на набора от документи необходими за постъпване в специализирана институция, подходяща за здравословното състояние на съответния потребител /при необходимост/;

· Съдействие при намиране на работа и/или при регистрация в дирекция „Бюро по труда”;

· Консултации за формиране на умения за спазване на личната хигиена и поддържане на личното пространство;

· Социална рехабилитация – създаване на умения за водене на самостоятелен начин на живот;

· Трудова терапия и организация на свободното време;

· Формиране на умения за общуване и работа в група.

Услугата се помещава в имот, който е общинска собственост, предоставен на организацията за безвъзмездно ползване на срок от 5 години. Ремонтните дейности в Центъра са реализиарани изцяло със средства на Фондацията.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.