За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

юли 12, 2013

Превенция чрез ранно образование


През месец юли Фондация “Ръка за помощ” стартира изпълнението на проект “Превенция чрез ранно образование”, който се финансира от Фондация “Тръст за социална алтернатива”. Проектът е насочен към решаване на проблема с отпадането от училище в ранна възраст на деца от етническите малцинства в Добрич. Организацията ни планира да окаже помощ на 34 деца на възраст между 4 и 6 години, чиито родители нямат възможност да ги запишат в детска градина. Сред дейностите на проекта са: организиране на лятно училище за подобряване езиковите умения на децата; организиране на две групи за предучилищна подготовка, които включват обучение както по Програма одобрена от МОН, така и занимания по метода на Монтесори. В проекта широко е заложено ангажиране на родителите в образователното развитие на техните деца чрез организиране на Арт ателиета за родители, домашни посещения и подпомагане записването на децата в общообразователни училища. В края на едногодишния период на обучение децата ще са получили необходимата педагогическа и социална подготовка и подкрепа, така че да се постигне успешна адаптация в училищата. От друга страна родителите ще бъдат мотивирани да подкрепят образованието на децата.

Проектът е с продължителност 12 месеца.

Забележка: Подкрепата на Фондация"Ръка за помощ" е осигурена от фондация "Тръст за социална алтернатива" Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация "Ръка за помощ" и не отразяват непременно вижданията на фондация "Тръст за социална алтернатива" или нейните партньори.


Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.