За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Архив новини

дек 8, 2014

Обучение по Програма МАКАТОН


От 4-ти до 7-ми декември включително се проведе обучение по Програма МАКАТОН. Обучени бяха екип от специалисти от Фондация „Ръка за помощ“, доброволци към организацията и родители на деца със специални потребности. Обучението е част от дейностите по проект „Заедно за бъдещето на децата ни!“, който се изпълнява от Фондацията и е финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 /eeagrants.org; www.ngogrants.bg/. Програма МАКАТОН  представлява алтернативна форма на комуникация, която се състои от речник, натрупващ се около няколко главни функционални понятия, които се преподават с мануални знаци и графични символи, придружени от устна реч. Обучението бе водено Соня Владимирова – Изпълнителен директор на Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, в качеството й на експерт, адаптирал българската версия на Програмата. Обучението се проведе в зала на Международен колеж, Добрич.

/снимки/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Ръка за помощ" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.