За да използвате този уебсайт е нужно да инсталирате Flash Player 8.

Какво сме постигнали до момента?

От 2005 година до момента, бихме могли да заявим, че усилията на екипа ни се измерват със следните резултати:

1.      Реализирани 10 проекта и 5 кампании, в резултат на които:

 • Ремонтиран физкултурен салон в ДДЛРГ «Дъга» - 2006 /снимки/
 • 6 младежи, получили Удостоверение за част от професия «Готвач» и работещи по професията си – 2007 /снимки/
 • 10 младежи, получили сертификат за начална компютърна грамотност – 2008/снимки/
 • Оборудвано шивашко ателие в ЦСРИ – 2008/снимки/
 • Обзаведена стая за игри в Дом «Дъга» - 2008; /снимки/
 • Оборудвано едно волейболно игрище в двора на ДДЛРГ «Дъга» - 2008; /снимки/
 • 2–ма младежи от ДДЛРГ «Дъга» и Албена Бонева взеха участие в Младежки конгрес на ФИЦЕ – Интер в Хелзинки, Финландия – 2008; /снимки/
 • Разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип за 30 деца и младежи, Преходно жилище и Център за обществена подкрепа в сградата на ДДЛРГ «Дъга», които в момента се управляват от Община град Добрич. Услугите са разкрити в резултат от проект «Достоен живот за децата на Добрич» – 2009; /снимки/
 • Изграждане на сервизно помещение с подстъп за инвалиди в Център за обществена подкрепа, управляван от Община град Добрич – 2009 /снимки/;
 • Направени финансови и материални дарения на деца и техните семейства за хранителни продукти, бебешка козметика, памперси, перилни препарати, покриване на наеми, сметки за ток и квартира, отопление в размер над 1 500 лв. – в рамките на 6 месеца през 2010; /снимки/

2.      Ремонтиран и оборудван Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, управляван от Фондацията на стойност над 10 000 лева. Центърът се намира в сградата на Дом «Дъга». Помещенията са отдадени на организацията с решение на Общински съвет град Добрич, като договорът на Фондацията за тяхното ползването е до края на 2012 година – 2008 /снимки/;

 • 20 деца и младежи в риск ежегодно са ползвали услугите на ЦСРИ на деца от 2008 до 2010 г. включително /снимки/;

3.      Фондация "Ръка за помощ" стартира предоставяне на услуга за работа с деца и семейства в риск – Център за обществена подкрепа – 2009 г.

В резултат от работата на екипа:

 • От 2009 г. до момента повече от 100 деца и техните семейства са ползвали услугите на Центъра /снимки/;

4.      Екипът на Фондацията започва предоставяне на услугата Приемна грижа – 2009.

В резултат от предоставяне на тази услуга:

 • От 2009 г. до момента обучени 13 кандидати за приемни родители /снимки/
 • В 7 от обучените кандидати са настанени деца от институция;

5.      Създадена Младежка доброволческа мрежа, в която са включени над 20 младежи от различни училища в град Добрич – 2010 /снимки/

Какво постигнаха нашите доброволци:

 • Подготвиха подаръци по случай Рождество Христово за 40 деца от социално слаби семейства /снимки/;
 • Срещаха се с деца от институциите в град Добрич и имаха занимания по арт терапия и приказкотерапия, игри и забавления /снимки, снимки, още снимки:)/;
 • Участваха в разпространението на картички, издадени от Фондацията по случай Рождество Христово. Средствата от продажбата на картичките бяха използвани за закупуване на хранителни продукти, памперси, адаптирани бебешки млека и бебешка козметика за семейства в тежко материално положение /снимки/;
 • Участваха в Младежки форум "В търсене на ДОБРОволчеството", организиран от фондация "Ръка за помощ" и Бизнес център - Добрич /снимки/;
 • Участваха в концерт под надслов "Животът е дар - пази го!", организиран от Фондация "Ръка за помощ" /снимки/

 

Няма цифри, които да измерят трансформацията в нечий живот! Не е възможно да измерим моралното удоволетворение от промяната, настъпила при различни хора, с които сме работили и които днес живеят в ситуация, различна от тази, в която сме ги срещнали преди време.


 • Какво сме постигнали до момента?

Последни новини

26-04-2017

На 26 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе заключителна среща по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България.

20-04-2017

Добровoлци към Фондация "Ръка за помощ" инициираха кампания в подкрепа на Общински приют за безстопанствени животни в Добрич.

18-01-2017

На 17 януари 2017 г. се проведе първия Форум на Фондация Америка за България / www.us4bg.org /. На събитието присъстваха повече от 600 гости и партньори.